Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Üyelik Şartları

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar:

Bu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme");

İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162, Kat 2-3  34387 Şişli / İstanbul  adresinde mukim SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLER VE ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş. ("SİSAL ŞANS ONLİNE") ve adresi ve ismi/soyismi “Üyelik Bilgileri” nin ilgili alanlarında beyan olunan kişi ("Üye") arasında, aşağıdaki hüküm ve koşullarda yapılmıştır.

Madde 2- Tanımlar: Aşağıdaki terimler işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre;

Üye: SİSAL ŞANS ONLİNE üzerinden her türlü şans ve tahmin oyununu oynayacak veya SİSAL ŞANS ONLİNE'ın çeşitli ürün veya hizmetlerinden yararlanacak ve işbu Sözleşmeyi kabul eden herhangi bir kişi.

Hesap Numarası: SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından üyelere tahsis edilen ve üyelik sırasında kullanılacak olan, değiştirilmeyen ve her üye için özel olan numaradır.

Şifre: Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan SİSAL ŞANS ONLİNE’ın kanallarına erişmek için kullanılabilen ve ilk kullanımdan sonra üye tarafından değiştirilmesi gereken, hesap numarası ile birlikte kullanılan şifredir.

Üye Hesabı: Üyelerin, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından sağlanan çeşitli ürün veya hizmetlerden faydalanmaları ve para transferi için gerekli olan SİSAL ŞANS ONLİNE hesabıdır.

Üye Banka Hesabı: Üyelerin SİSAL ŞANS ONLİNE’a kayıtlı banka hesaplarıdır.

Merkezi Sistem:  Tüm bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan donanımların bütününün oluşturduğu SİSAL ŞANS ONLİNE merkezi sistemi,

Bilet: Şans Oyunlarına iştiraki kanıtlayan bilgilerin yer aldığı bilişim ürünlerini,

Oyun / Oyunlar: SİSAL ŞANS ONLİNE  sanal ortamında, üyelerin beğenilerine göre oynayacakları her türlü şans oyunudur.

Oyun Ücreti (leri): Üyelerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynamak için bankaların ödeme kanalları üzerinden SİSAL ŞANS ONLİNE' a ödedikleri ücret.

Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı ve mobil bankacılık ve tüm alternatif bankacılık kanalları.

Oyun Kanalları: www.millipiyangoonline.com, Mobil Uygulama, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli Yanıt Sistemleri), Müşteri Hizmetleri, Kiosk ve İnternet (www. millipiyangoonline.com) altyapısı adı altındaki platformalar ve benzerleri.

Piyango: Elektronik olarak üretilmiş numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları oyun planları ile önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde yapılacak çekilişle belirlenmesi esasına dayanan şans oyununu,

Hesabım Menüsü: Üyelerin, SİSAL ŞANS ONLİNE' da Üye Hesabı'na yapılan para transferlerinin hesap işlemlerine erişebilecekleri, diğer hesap işlemlerine erişebilecekleri, banka havalesi taleplerini gerçekleştirebilecekleri, oynanan kupon bilgilerini takip edebilecekleri ve izin verilen diğer işlemleri gerçekleştirebilecekleri kişisel alanlarıdır.

Banka(lar): Bankacılık sistemindeki herhangi bir bankayı ifade eder.

Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sisteminde bulunan ve çevrimiçi bir iletişim ağı üzerinden SİSAL ŞANS ONLİNE sistemlerine bağlı bankalardır.

SMS: Kısa Mesaj Servisi

JAVA: Cep telefonları için geliştirilen bir programlama dilidir, SİSAL ŞANS ONLİNE platformlarından oyun oynamayı sağlayan uygulamadır.

WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü, mobil cihazlardan internet erişimi sağlayan teknolojidir.

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü olarak iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri SİSAL ŞANS ONLİNE'ın ilgili departmanıdır.

Kişisel Veriler: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Üyeliğin Sona Ermesi: Bir üyelik başvurusu yapıldıktan sonra ve bu üyelik hesabı adına bir kupon oluşturulmadığında,  aktif hesabın, belirli bir süre içinde, ilgili maddeye göre feshini talep eden üyenin hesabının devre dışı bırakılarak pasifleştirilmesi işlemidir.

Madde 3- Sözleşmenin Amacı ve Konusu:

İşbu Sözleşme, Üyenin SİSAL ŞANS ONLİNE ile yaptığı üyelik sözleşmesidir. Söz konusu hizmet ilişkisi kapsamında üyelerin verilen hizmetlerden faydalanmasını sağlamak ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 4- Üyelik Koşulları:

4.1 Üyelik Başvurusu ve Üyeliğin Başlaması:

4.1.1 18 yaşını dolduran ve T.C. Kimlik numarası (T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yabancılara verilen kimlik numaraları hariç olmak üzere) olan herkes, SİSAL ŞANS ONLİNE' a üye olabilir. SİSAL ŞANS ONLİNE' a herhangi başka bir kanal veya platformdan erişen üye, işbu Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" tır. 18 yaş kriteri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmiştir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olmasından ve doğruluğundan sorumludur. SİSAL ŞANS ONLİNE, Üye ile ilgili tüm işlemlerde bunu varsayar ve buna göre hareket eder.  Bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

4.1.4 Üyelik kriterlerini karşılayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, ruh sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinden sorumlu olduklarını önceden kabul ederler.

4.1.5 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için Üyelik Başvuru Formu'ndaki zorunlu bilgilerin girilmesi gereklidir.

4.1.6 Üyelik kriterlerini karşılayan kişilerin üyeliği, üyelik formunu doldurduktan sonra mümkün olan en kısa sürede etkinleştirilecektir. Üyeliğin etkinleştirilmesinin ardından oyun oynanabilir. Aktivasyon bilgileri üyelere sms veya e-posta ile gönderilecektir.

4.1.7 İşbu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik şartlarının yerine getirilmesi ve sürdürülmesi durumunda üyelik devam edecektir.

4.1.8 Üye olacak kişi, işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder. SİSAL ŞANS ONLINE işbu Sözleşme konusu hizmetten yararlanmak isteyen herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.2 Üyelik Hesabını Kullanma

4.2.1 Her Üyenin yalnızca bir Üye Hesabı olabilir. Üye Hesabı yalnızca işbu Sözleşmede açıklanan oyunları oynamak için kullanılabilir. Üye, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından kendisine izin verilen oyunları, herhangi bir ticari amaç için ve/veya hizmeti başkalarına satmak ve/veya herhangi bir ticari amaç için, kamu düzenini ihlal etmek amacıyla, etik olmayan bir şekilde, başkalarını rahatsız ederek veya gelir ve/veya kayıp sağlamak amacıyla işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanamaz.

4.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik varsa veya Üye Hesabı amacının dışında kullanılırsa, ilgili Üyelikler SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın derhal feshedilebilir.

4.2.3 Üye, hesap numarası ve şifrenin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamen kendisi sorumludur ve bu tür işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığına dair itirazlardan önceden feragat etmiş sayılır ve SİSAL SANS ONLINE'ın bu tür yasadışı kullanımı yapan kişilerin kimliğini tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Hesap numarasının ve şifrenin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanıldığının farkına vardığında, Üye, bu durumu derhal SİSAL ŞANS ONLİNE 'a bildirmekle yükümlüdür. SİSAL ŞANS ONLİNE, Üye hesabının Üye dışındaki kişiler tarafından kullanıldığı tespit ettiğinde ilgili üyeliği sona erdirebilir.

4.2.4 SİSAL ŞANS ONLINE üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan şifreyi koruma sorumluluğu ve şifre kullanımına dair her türlü sorumluluk Üye'ye ait olacak olup şifrenin Üye dışındaki üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli olarak kullanılmasından kaynaklı SİSAL ŞANS ONLINE’ın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat için Üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır. SİSAL ŞANS ONLINE, Şifre ve Oyun oynayabilmek için gerekli bilgileri haiz üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları geçerli sayacaktır.

4.3 Üyenin Kişisel Bilgileri 

4.3.1 SİSAL ŞANS ONLİNE, üyeyi tanımlamak amacıyla Üyenin ad soyadı, adresi, kimlik numarası, telefon numarası, kredi kartı bilgileri gibi SİSAL ŞANS ONLINE Aydınlatma metninde yer verilen kategorilerdeki kişisel verilerini, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere ve SİSAL ŞANS ONLİNE aydınlatma metninde açıklanan amaçlarla işlemektedir. Üye tarafından üyelik başlangıcında adı, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenliği açısından verilen bilgiler dışındaki Üyenin kişisel bilgileri, üye tarafından Web sitesi aracılığıyla veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek değiştirilebilir. Müşteri Hizmetlerinin gerekli değişiklikleri yapabilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünü sorunsuz bir şekilde geçmesi veya gerektiğinde kimlik bilgilerini doğrulaması önemlidir. Bu bilgiler dışındaki bilgilerin üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği konusundaki değişiklik SISAL ŞANS ONLINE tarafından belirlenecek ve SİSAL ŞANS ONLİNE web sitesinde ilan edilecektir.

4.3.2 Sisal Sans, kişisel verilerin KVKK kapsamında korunması, yetkisiz erişime maruz kalmaması ve veri ihlallerinin önüne geçmek için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almıştır. Bu kapsamda faaliyetleri süresince uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. SISAL ŞANS ONLINE Üye’nin sözleşme konusu kişisel bilgilerini yasal zorunluluklar ve hizmetlerini yerine getirmek amacıyla zorunlu olan haller haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Her halükarda ilgili paylaşımlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı kapsamında yapılmaktadır.

4.3.3 SİSAL ŞANS ONLINE tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgi Sisal Şans Aydınlatma Metninde yer almaktadır.

4.3.4 SİSAL ŞANS ONLINE, KVKK’na uygun sosyal eklentileri kullanmaktadır ve gerektiğinde sosyal eklentilerin kullanımı için üyelerin rızasını alır.

4.3.5 Üyelere yönelik pazarlama faaliyetleri KVKK'ya ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak açık rıza ile yürütülmekte ve açık rızasını vermeyen üyelere yönelik pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Üyeler herhangi bir zamanda ticari elektronik mesajlar almayı durdurabilir. Bu durumda Üyeler, www.millipiyangoonline.com Kişisel Bilgi Sayfam'ın iletişim izinleri bölümünden almak istemedikleri iletinin işaretini kaldırabilirler. Üyenin SİSAL ŞANS ONLİNE'a ulaşması halinde, SİSAL ŞANS ONLİNE, ticari elektronik mesajlar göndermeyi durduracaktır.

4.3.6 Üye, KVKK Madde 11'den kaynaklı halklarını her zaman kullanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza, www.millipiyangoonline.com web sitesindeki Bilgi Edinme Başvurusu bölümünden erişebilirsiniz.

4.3.7 Üyeler, www.millipiyangoonline.com web sitesini kullanırken yürürlükteki tüm ilgili mevzuat hükümlerine ve SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından yayınlanan bildirimlere söz konusu mevzuat doğrultusunda uymayı taahhüt ederler.

4.3.9 Üyeler, sponsorluk reklamlarının veya www.millipiyangoonline.com web sitesi aracılığıyla bağlantılı benzer 3. taraf web sitelerinin içeriğinden hiçbir şekilde SİSAL ŞANS ONLİNE'ı sorumlu tutamaz.

4.3.10 Üyeliğin herhangi bir nedenle askıya alınması ve / veya sonlandırılması durumunda, üyenin ikramiye dahil tüm kazanılmış hakları bundan etkilenmeyecektir. Süresi dolmuş ve / veya askıya alınmış üyelik bilgileri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alan sürelere uygun olarak imha edilecektir.

4.4. Üye tarafından siteye yüklenen içerikler:

4.4.1. Üye, web sitesinde kendi rızasıyla oluşturulan her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve tüm kişisel profil bilgilerinin görüntülenmesini kabul eder. Bu bağlamda, SİSAL ŞANS ONLİNE, web sitesindeki ilgili platformlarda üçüncü şahıslarla yapılan görüşmelerden ve paylaşılan yazı, sembol, resim vb. içeriklerden kaynaklanan üçüncü şahıs taleplerinden sorumlu tutulamaz.

4.4.2. Üyenin web sitesine kendi rızasıyla yüklediği görsel, metin ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanır ve Üye, web sitesindeki platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye içeriğinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) dahil olmak üzere, herhangi bir yasal hükmü ihlal etmeyeceğini, ancak SİSAL ŞANS ONLİNE veya üçüncü tarafların uğradığı zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.

4.4.3. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, aşağılayıcı, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve yasal düzenlemelerin ihlali anlamına gelmesi durumunda, SİSAL ŞANS ONLİNE bu içeriği herhangi bir zamanda sunmayabilir ve üyeye herhangi bir sebep sunmaksızın yayından kaldırabilir.

4.4.4. Üye Web Sitesinde Üye İçeriğini paylaştıktan sonra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan bu içeriğin tasarımı ile ilgili tüm materyaller ile ilgili tüm devredilebilir mülkiyet hakları ve finansal haklar (işleme, çoğaltma, yayma, temsil) veya işle ilgili diğer konularda halka arzının, herhangi bir sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak SİSAL ŞANS ONLİNE'a aktarılacağını taahhüt eder. Bu taahhüt, Sözleşmenin feshedilmesinden ve / veya sona ermesinden sonra, Sözleşme kapsamında oluşturulan diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

4.4.5. Üye, web sitesindeki platformlara gönüllü olarak giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda belirtilen yasaklanmış işlemlerden herhangi birini yapmayacağını kabul ve taahhüt eder:

I. Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir içerik ve / veya sistemi yüklemek,

ii. Diğer üyeleri suçlamak ve taciz etmek veya başkasının tacizini desteklemek,

iii. Diğer üyeleri tehdit etmek, onlara hakaret etmek ve iftira atmak,

iv. Yasadışı faaliyetlerde bulunmak ve yasadışı içerik yayınlamak,

vi. Kısıtlı veya parola korumalı sayfaları ve bağlantıları paylaşmak,

vi. Ticari veya yasa dışı amaçlar için diğer üyelerden şifre veya kişisel kimlik bilgileri istemek,

vii. Herhangi bir birey veya gruba ırkçılık, bağnazlık, nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlamak,

viii. Her türlü pornografik veya açık bir şekilde cinsel içerikli öğeleri görüntülemek,

ix. Bizden önceden yazılı izin alınmadan; rekabet, bahis, takas, reklam veya saadet zinciri gibi ticari faaliyetlerde bulunmak  ve/veya satış yapmak gibi mevcut ve gelecekteki faaliyetler hiçbir ayrım gözetilmeksizin yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasaktır.

4.4. Üyeliğin Sona Ermesi:

4.4.1 Üye istediği an SİSAL ŞANS ONLINE üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir.

4.4.2 SİSAL ŞANS ONLINE, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın üyeliği askıya alabilir ve/veya sonlandırabilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar - ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu madde uyarınca üyeliğin askıya alınması ve/veya sonlandırılması durumunda, Üye’nin ikramiye kazanımları da dahil kazanılmış hakları söz konusu halden etkilenmeyecektir. İptal edilen üyelik bilgileri SİSAL ŞANS ONLINE tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirlenecek süre boyunca SİSAL ŞANS ONLINE veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.4.3  SİSAL ŞANS ONLINE’ın kuruluş amacı Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu ve Kazı Kazan oyunları dahil olmak üzere Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunları biletlerini satmaktan ibaret olup; SİSAL ŞANS ONLINE , üyelerinin bu amaçlar dışında hesaplarını kullandığını tespit ettiği takdirde, bu üyelere ait üyelikleri derhal kapatma hakkını haiz olmakla birlikte, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun uyarınca yükümlü sayıldığından, işbu durum derhal ilgili yetkili makamlara bildirilecektir.

4.4.4 Üye suç teşkil edecek, yasal takip gerektirecek; yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde hukuka ve kanunlara aykırı bir durum teşkil eden ya da teşvik eden hiçbir yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı hiçbir bilgiyi SİSAL ŞANS ONLINE'a hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu hallerden en az birini gerçekleştirdiği tespit edilen  üyelerin üyeliği SİSAL ŞANS ONLINE tarafından sonlandırılır.

4.4.5 SİSAL ŞANS ONLINE, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı SİSAL ŞANS ONLINE nezdinde açılan hesapların yasadışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları uygulanabilir mevzuat kapsamında aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme ve/veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili Üye hesabında bulunan ikramiye bedelleri Üye Banka Hesabı’na aktarılmaz ve  ilgili bedellere dair yasal mercilerin vereceği kararlar nezdinde hareket edilir. Üye bu hallerde SİSAL ŞANS ONLINE’a karşı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt taahhüt eder.

5.1 Üye Hesabına Para Transferi İçin Genel Koşullar:

5.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında oyun oynamaya başlayabilmeleri için, Sözleşmeli Bankaların SİSAL ŞANS ONLİNE'daki Üye Hesabına alternatif ödeme kanalları veya EFT yoluyla para transferi yapması gerekmektedir.

5.1.2 Yabancı para cinsinden yapılan para transferleri Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden hesaplanmakta ve Üye Hesaplarına aktarılmaktadır.

5.1.3 Bankalarca belirlenen minimum transfer tutarı, EFT ile üye hesabına yapılacak transferlerde geçerli olup, bankalarca tahsil edilen EFT giderleri üyeye aittir.

5.1.4 Üye tarafından üye hesabına yatırılan ve oyun ücreti olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme, mücbir sebepler ve kanunla getirilen düzenlemeler tarafından getirilen istisnai durumlar dışında, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın garantisi altındadır.

5.1.5 Üyeler, Üye hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye hesabına doğru hesap numarasını girerek para transferi yapmaktan yalnızca kendileri sorumludur. Üye tarafından verilen ödeme emirlerinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hasar, kayıp ve tüm sorumluluk Üye'ye aittir. SISAL ŞANS ONLINE, üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde herhangi bir yasal sorumluluğa sahip değildir.

5.1.5.1 SİSAL ŞANS ONLİNE, kendi takdirine bağlı olarak, yanlış transferleri diğer üyenin Üye hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından kendi takdirine bağlı olarak yapılmışsa ilgili kişinin banka hesabına yatırmayabilir. Ödemesi yanlış yapılan Üye, ödeme yapan ve Hesap Numarası yapılan ödeme eşleşmiyorsa bu iade işlemini geri çevrilemez şekilde kabul eder.

5.1.5.2 SİSAL ŞANS ONLİNE, yapılan ödemeleri yanlış Hesap Numarasına iade etme yükümlülüğü altında değildir. Bu tutarlar ilgili kişinin banka hesabına yatırılabilir.

5.1.6 SİSAL ŞANS ONLİNE, Bankalardan kaynaklanan sorunlar ve / veya sistemik nedenlerden dolayı üyelerin, anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığıyla yaptığı ödemelerden veya üye hesaplarına geç EFT transferlerinden sorumlu değildir. Ancak, SİSAL ŞANS ONLİNE üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.

5.1.7 Anlaşmalı banka bilgileri ve çalışılan banka kanalları, uygun görüldüğü üzere SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından değiştirilebilir. Üye, banka bilgileri ve çalışılan banka kanallarının SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir isim altında herhangi bir zarar ve/veya tazminat talep etmeyeceğini önceden kabul eder.

5.1.8 SİSAL ŞANS ONLİNE, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı SİSAL ŞANS ONLİNE'da açılan hesapların yasadışı para transferleri de dahil olmak üzere yasalara aykırı kullanıldığını tespit ederse, ilgili üyelikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshetme, geçerli yasalar uyarınca aksi belirtilmedikçe ilgili tutarların aktarılmasını reddetme ve kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu durumda, ilgili Üye hesabındaki ikramiye ücretleri Üye hesabına aktarılmayacak ve ilgili ücretlerle ilgili yasal makamların kararları doğrultusunda hareket edecektir. Üye, bu durumlarda SİSAL ŞANS ONLİNE aleyhinde herhangi bir iddiada bulunmayacağını önceden taahhüt eder.

5.1.9 Üye, SİSAL SANS ONLINE nezdindeki hesabına SİSAL ŞANS ONLİNE'da ödeme yaparsa, SISAL ŞANS ONLINE'ın bu tutarları herhangi bir izin ve / veya bildirim olmadan geri alma hakkı vardır, bu gibi durumlarda, SİSAL ŞANS ONLİNE'a herhangi bir ad altında herhangi bir iddiada bulunmayacak, tutarların haksız kazanç oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt edecektir.

5.2 Oyun Sırasında Genel Koşullar

5.2.1 SİSAL ŞANS ONLİNE, hali hazırda oynanıp oynanmadıklarına bakılmaksızın, işbu Sözleşmede tanımlanan Oyun Kanallarını değiştirebilir, iptal edebilir veya yenilerini ekleyebilir.

5.2.2 SİSAL SANS ONLINE tarafından belirlenen oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü, vb.) Üyeler tarafından oynanan Oyunlar için geçerlidir. Bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü, vb.) ilgili kurumlar tarafından ve/veya ilgili mevzuattaki değişiklik nedeniyle herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Üyenin bu değişiklikler nedeniyle SİSAL ŞANS ONLİNE'dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı yoktur. Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü vb.) ve yasal değişiklikler gibi detaylar www.millipiyangoonline.com adresinden takip edilebilir.

5.2.3 SİSAL ŞANS ONLİNE, oynanan oyunlar için limitler belirlemekte veya belirlememekte serbesttir. Üyeler, oyun kanallarında oynadıkları oyunlarda SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından bir limit belirlenirse, bu limitleri önceden kabul etmiş sayılırlar. SİSAL ŞANS ONLİNE, limitler için belirlenen miktarı herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artışı talep edebilir. Bununla birlikte, Üyeler tarafından talep edilen ve SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından uygun görülen yeni Üye limitleri de SİSAL ŞANS ONLİNE'ın takdirindedirr ve SİSAL ŞANS ONLİNE bu limitleri değiştirme hakkını saklı tutar. Üyeler, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından belirlenen dokümanları limit artışı için SİSAL ŞANS ONLİNE'a teslim etmekten sorumludur. Üyeler, oynadıkları şans oyunlarında, limitler dahilinde yaşadıkları maddi kayıplardan da kişisel olarak sorumludur, bu nedenle üyeler, SİSAL ŞANS ONLİNE 'ın sorumlu olduğunu iddia edemez. SİSAL ŞANS ONLİNE'ın limit koyma konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 Oynanan oyunlarda, üye tarafından girilen oyunla ilgili bilgiler SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından üstlenilecek ve işlenecektir. Bu nedenle, Üye, oyun tercihlerinin belirlenmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

5.2.5 SİSAL ŞANS ONLİNE'da oyun oynamak ücretsizdir ve oyun kanallarına bağlantı fiyatı (İnternet, televizyon, cep telefonu aboneliği, wap / internet bağlantısı, SMS ücreti vb.) ve abonelik ve / veya ekstra kullanım ücretleri Üyeye aittir.

SMS kanalı üzerinden yapılacak işlemler bir ücrete tabidir ve işlem türüne bağlı olarak farklı şekilde ücretlendirilebilir. SİSAL ŞANS ONLİNE, SMS kanalını kullanarak sağlanan tüm hizmetlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği nedeniyle SİSAL ŞANS ONLİNE'dan herhangi bir zarar ve tazminat talep etmeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS fiyatı faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak ve ön ödemeli hatlar için krediden düşülecektir. SİSAL ŞANS ONLİNE, operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden sorumlu değildir.

SİSAL ŞANS ONLİNE, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemler için çağrı başına servis ücreti almakta serbesttir. SİSAL ŞANS ONLİNE alınan hizmet kullanım ücretini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ücrette değişiklik yapıldığı takdirde, SİSAL ŞANS ONLİNE bu bilgileri üyeleriyle paylaşmayı taahhüt eder.

5.3 Oyun İptal İşlemleri

5.3.1 Üyenin satın aldığı Bilet iptal edilemez ve hiçbir şekilde değiştirilemez.

Madde 6- Ek Hizmetler:

6.1 İşbu Sözleşmenin ile etkileşimli alanların (forum alanları) kullanım koşulları da kabul edilmiş olmaktadır.

6.2 SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından verilen örnek Bilet, bilgilendirme vb. gibi ek hizmetler gibi alanlarda verilen bilgiler sadece yorum ve öneri amaçlıdır, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın %100 doğru bilgi içerdiği iddia edilmemektedir ve bu konularda hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. SİSAL ŞANS ONLİNE'ın bu yazı, biletler ve diğer ek hizmetlerden doğan sorumluluğu yoktur.

6.3 Kampanyalar ve Promosyonlar

6.3.1 Üye, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından belirlenen kullanım / faydalanma koşulları çerçevesinde kampanya ve promosyonlardan yararlanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3.2 SİSAL ŞANS ONLİNE, herhangi bir zamanda, kampanyaların ve promosyonların genel uygulama ve kullanım koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.3.3 SİSAL ŞANS ONLİNE, üyelerinin oyun oynama ve davranış analizlerini, kampanya ve promosyonlarda veya genel uygulamalarda dikkate alarak üyelerine farklı teklifler sunma, bu analizleri gerçekleştirme ve/veya sadakat programlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm bu uygulamalar SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından belirlenen süre içinde geçerlidir.

Madde 7- İkramiyeler ve Ödemeler:

7.1 Ödemeler

7.1.1 İkramiye ödemeleri, yasaların öngördüğü vergi ve diğer kesintilerden sonra üye hesabına aktarılacak ve vergi mevzuatındaki değişiklikler ve vergi oranlarındaki değişiklikler oyunlara ve ikramiyelere yansıtılacaktır ve bu nedenle Üye, SISAL ŞANS ONLINE.'dan herhangi bir zarar ve kayıp talep edemez.

7.1.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiyeler için yapılan ödemeler, mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde ve www.millipiyangoonline.com’da belirtilen şekilde SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından SİSAL ŞANS ONLİNE hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

7.2 Üyeler, hesap tutarlarını Üye banka hesaplarına aktarmak için bir transfer talep etmelidir.

7.3 Banka Havalesi yapmak için üyelerin herhangi bir bankada kendi hesapları olmalıdır. Üyenin ikramiye kazandığında ikramiye almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olan isim, Üye bilgileri bölümünde bildirilen isimle tam olarak aynı olmalıdır.

Üyenin SİSAL ŞANS ONLİNE Hesabı'ndaki tutar üyenin takdirine bağlı olsa bile, üçüncü tarafların banka hesaplarına aktarım yapılamaz.

7.4 Üye Hesaplarından iş emriyle Üye Banka Hesaplarına aktaracakları tutar en az 10 TL (On Türk Lirası) olmalıdır. Bu miktar SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından değiştirilebilir.

7.5 SİSAL ŞANS ONLINE yabancı hesaplara ödeme yapmak zorunda değildir.

7.6 İşlem başı üst limit 9.999.999,99 TL olmak şartıyla, günlük en fazla 15 adet para çekim işlemi yapılabilir. İkramiye ödemeleri en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde oyuncuların banka hesaplarına yapılmaktadır.

7.7 SİSAL ŞANS ONLİNE genellikle para yatırmak veya para çekmek için bir ücret talep etmeyecektir. Ancak, para yatırma ve / veya para çekme işlevini kötüye kullandığınızdan şüphelenirsek, bu tür yanlış kullanımlarla ilgili olarak tarafımızdan yapılan masrafları karşılamak  için sizden bir ücret talep etme hakkımızı saklı tutarız.

7.8 SİSAL ŞANS ONLİNE, kendi takdirine bağlı olarak, zaman zaman promosyonlar, ikramiyeler veya diğer özel teklifler sunma ve reklam verme hakkını saklı tutar ve bu tekliflerin her biri sınırlı bir süre için geçerli olacak belirli hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Aşağıdakilerden herhangi birini kötüye kullandığınızdan veya kötüye kullanmaya çalıştığınızdan şüphelenmemiz durumunda, herhangi bir ödemeyi veya kazanç miktarını kesintiye uğratma veya reddetme veya tersine çevirme hakkımız olacaktır: (i) ikramiyeler; (ii) diğer promosyonlar; veya (iii) mevcut bir oyun veya yeni bir oyun ile ilgili olarak belirlenen belirli kurallar.

7.9 SİSAL ŞANS ONLİNE, üye tarafında dolandırıcılık veya hileli faaliyetlerden şüpheleniyorsa veya ödemelerinizden herhangi biri reddedilirse, hesabınızdan orijinal depozitonuzu aşan herhangi bir miktarı alıkoyma ve tarafımızdan gerekli görüldüğü takdirde, borçlusu olduğunuz ödemeleri tahsil etmek için herhangi bir yasal işlem başlatma hakkına sahip olacağız.

7.10 SİSAL ŞANS ONLİNE, kazancın doğru kişiye ödenmesini sağlamak için kazanan kişinin kimliği, bundan tatmin olacağımız doğrultusunda doğrulanana kadar herhangi bir ödeme veya kazanç miktarını durdurma hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yetki alanınızın yürürlükteki yasalarına göre veya başka bir şekilde bize noter tasdikli bir kimlik veya eşdeğer bir sertifikalı kimlik sağlamanızı talep etme hakkına sahip olacağız.

Madde 8- Sorumluluk

8.1 SİSAL ŞANS ONLİNE, oyun kanallarında vb. olası bağlantı kesilmesi, sistem arızaları, teknik mesajlar vb.nedeniyle hata, gecikmiş veri aktarımı veya iletişim hataları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gönderilememe veya ertelenme nedeniyle ortaya çıkan ve/veya oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ancak, SİSAL ŞANS ONLİNE’dan kaynaklı teknik aksaklık durumunda, oyunlara devam edilememesi halinde yalnızca ilgili oyun için ödenen bilet ücreti üyenin hesabına iade edilir.

8.2 Oyunlarla ilgili bilgi girişi yalnızca SİSAL ŞANS ONLİNE'ın kontrolü altındadır. SİSAL ŞANS ONLİNE'dan, oyunlar hakkında gerekli bilgiler verilmemesinden kaynaklı herhangi bir kayıp veya hasar talep edilemez.

8.3 Üye, SİSAL ŞANS ONLİNE'a işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin yazılı, sözlü, internet ve / veya diğer elektronik medya aracılığıyla ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder; bununla ilgili zararlardan sadece Üye sorumlu olacaktır.

8.4 SISAL ŞANS ONLINE,  Üye tarafından bildirilen yanlış bilgiler nedeniyle (GSM numarası ve e-posta adresinin doğru ve/veya etkin olmaması da dahil olmak üzere) veya teknik nedenlerden dolayı (SMS'in gönderildiği Üyenin SMS hattı açık olmaması, Üyenin telefon ayarları SMS almak için uygun olmaması nedeniyle bilgi mesajları vb. hava ve karasal iletim şebekesinde arızalar vb.) meydana gelen eksiklik, gecikme, doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

8.5 İşbu Sözleşme uyarınca üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak genişletilebilir veya daraltılabilir veya durdurulabilir. SİSAL ŞANS ONLİNE, işbu Sözleşmedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini önceden kabul ve taahhüt eder.

8.6 Üye, SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara ve/veya SISAL ŞANS ONLINE'a zarar vermesi durumunda bu tür hasarlardan kişisel olarak sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, ilgili üyelik SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından sonlandırılabilir.

8.7 SİSAL ŞANS ONLİNE web sitesinde yayınlanan tüm yazılı, resimli, ses grafik ve / veya grafik olmayan malzemeler ile tüm malzemelerin kullanım hakkını saklı tutar. Üyelik, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın fikri mülkiyetidir ve SİSAL ŞANS ONLİNE'ın sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili her türlü görsel ve işitsel materyaller ve bunların sunumları, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın yazılı izni olmadan üye tarafından sahiplenilemez ve kullanılamaz ve bunları kopyalamak suretiyle kişisel ve genel kullanıma açamaz. Üye, bunları internet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve / veya pazarlama hakkına sahip olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SISAL ŞANS ONLINE'ın hizmetin sağlanması için kullanılan yazılımın telif hakları SİSAL ŞANS ONLİNE'a aittir ve Üye, bu yazılımı çoğaltmamayı, bir şekilde hizmet almak için hiçbir şekilde kullanmamayı taahhüt eder. SİSAL ŞANS ONLİNE, üyelerin bu materyalleri kullanmaları veya SİSAL ŞANS ONLİNE'ın bilgisi olmadan alıntı yapmaları durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini önceden beyan eder. Bu gibi durumlarda, tazminat hakkı, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın maruz kalacağı hasar ve kayıplar için saklı tutulur.

8.8 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; Üye, üçüncü şahısların tazminat taleplerinden SİSAL ŞANS ONLİNE'ın sorumlu tutulamayacağını önceden kabul ve taahhüt eder.

8.9 Üyeler, SİSAL ŞANS ONLİNE'ı üçüncü şahıslar aracılığıyla SİSAL ŞANS ONLİNE hesaplarına gönderdikleri paralar hakkında uğradıkları / uğrayabilecekleri kayıplardan sorumlu tutamazlar.

8.10 İşbu Sözleşmedeki, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın mesuliyetsizliğini öngören tüm düzenlemeler, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın ağır kusuru halinde de geçerli olacaktır.

8.11 İşbu Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğu altındaki konularda, SİSAL ŞANS ONLİNE'ın tabi olacağı her türlü talep ve / veya ödeme ilgili Üyelere rücu edilir.

Madde 9- Ortak Hükümler:

9.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için işbu Sözleşme, üyelik başvurusu talebi ve başvurunun SİSAL ŞANS ONLİNE tarafından kabul edilmesi üzerine kurulur. Karşılıklı haklar ve yükümlülükler başvurunun kabulü üzerine yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, sözleşmenin yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

9.2 Üye hiçbir şekilde işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere aktaramaz ve devredemez.

9.3 Üye, SİSAL ŞANS ONLİNE kayıtlarının geçerliliğini önceden kabul eder ve SİSAL SANS ONLİNE'ın her türlü kayıt, belge ve defter kaydı ile SİSAL ŞANS ONLİNE'ın her türlü bilgisayar ve ses kaydı, mikrofilmleri ve mikrofişlerinin bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini bunlara karşı her türlü defi ve itiraz haklarından feragat ettiğini; SİSAL ŞANS ONLİNE’ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve Sözleşme’nin bu maddesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını ve her türlü hukuki ilişkilerin yerine getirilme yeri konusunda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yargı yetkisini kabul ve beyan etmişlerdir.

9.5. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerinin yazılı olarak aksi belirtilmedikçe yasal bildirim adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin yasal olarak geçerli bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır. Üye olmak isteyenler, Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriklerindeki tüm makaleleri koşulsuz olarak kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler.

Erişim bilgileri:

SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLER VE ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş.

İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162, Kat 2-3  34387 Şişli / İstanbul

SİSAL ŞANS ONLİNE Customer Service: 0850 390 73 33

E-Mail Address:  destek@millipiyangoonline.com

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin