Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Untitled Document

Kazı Kazan Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı 

1.1   Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2   Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

2. Nasıl Oynanır?

2.1   Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2   Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3   Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda  belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

3. İkramiye Kategorileri

3.1   İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir.

Kazanılan herhangi bir ikramiyenin ödeme süresinin 1 yıldan uzun olması durumunda, Türkiye Varlık Fonu,  Harici Sağlayıcı/Kazı Kazan Varlık Yönetimi ve ikramiye kazanan kişi arasında bir sözleşme yapılır. Türkiye Varlık Fonu kazanılan tutarı Harici Sağlayıcı’ya/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi’ne tahsis eder. İşbu kapsamda ikramiye kazanan her bir kişi ile Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi arasında belirlenen süre boyunca belirlenen aylık ikramiye tutarında ödeme hakkı veren bir varlık yönetim sözleşmesi imzalanır. Söz konusu sözleşme uyarınca ikramiye tutarı ……….. adında ayrı bir dahili varlık yönetim hesabında muhafaza edilir. İşbu yönetim vergi ve idari masraflar aylık ödemelerden düşülmek kaydıyla ikramiyeye eşit tutarın tüm yeniden değerlemeleri ile birlikte Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi tarafından ikramiye kazanan kişiye ödenmesini garanti altına almaktadır.

3.3   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.4   Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.5   Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.6   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.7   Kazanan biletin satılmamış olması, kayıp, çalıntı olması veya herhangi bir sebepten iletilmesi gereken satış noktasına düzgün bir şekilde teslim edilmemiş olması halinde ilgili biletlere ikramiye talep edilemez.

3.8   Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez.

Oyuncu

Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;

(ii)           Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;

(iii)       Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;

(iv)         Tamamen veya kısmen boş;

(v)          İkramiye ödeme süresi geçmiş;

(vi)         Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir. 

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır. 

4. Bilet

4.1   Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

a)       Bilet seçeneğinin adı;

b)      Bilet fiyatı;

c)       İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;

d)      Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;

e)      Kazanılabilecek İkramiyeler;

f)        Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;

g)       O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;

h)      Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;

i)        Bilet seri numarası

4.2   Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve  ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.

4.3   Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.

5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1   Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.

6. Resmi Bülten

6.1   Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet  seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:

a)       Satılan toplam bilet sayısı;

b)      Toplam ciro;

c)       Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;

d)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;

e)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;

f)        Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;

g)       Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;

h)      İkramiye dağıtma yüzdesi;

i)        Bültenin belirlendiği tarih.

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1    Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Aşağıda Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans (20 ve 30 TL), Para Yağmuru, Süper 7, Altın Yumurta (10 ve 20 TL), Milyonerler Kulübü (20, 30, 50 ve 100 TL), 10'a Katla, Hazine Haritası, Süper Altın (10 ve 30 TL), 20’ye Katla, 500 Matik, Mega Altın (50 ve 100 TL), Elmas 7 (50 TL), Şans Yıldızı (20 TL), 30'a Katla (30 TL) , Altın Gol! (50 ve 100 TL), Her Yönde Kazan (100 TL ve 150 TL), Ödül Yağmuru, Elmas, 50’ye Katla oyunlarına ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

Süper 7

Son Satış Tarihi: 31.12.2021

İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2022

Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2023

Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet)  66.849.840
Kart Fiyatı (TL)
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) 334.249.200

 

İkramiye 
Kategorisi
İkramiye Miktarı (TL) Toplam İkramiye Adedi Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL)
1 200.000 50 50 ₺10.000.000 ₺0
2 10.000 491 487 ₺4.870.000 ₺40.000
3 1.000 5.013 4.933 ₺4.933.000 ₺80.000
4 200 14.965 14.623 ₺2.924.600 ₺68.400
5 100 206.013 202.941 ₺20.294.100 ₺307.200
6 50 766.338 751.180 ₺37.559.000 ₺757.900
7 20 3.202.201 3.167.840 ₺63.356.800 ₺687.220
8 10 4.420.938 4.353.049 ₺43.530.490 ₺678.890
9 5 5.414.745 5.299.298 ₺26.496.490 ₺577.235
  Toplam 14.030.754 13.794.401 ₺213.964.480 ₺3.196.845

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. seriden oluşan toplam 280.976.920 adet Altın kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023 

ALTIN - 5 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 180
10.000 2.048
1.000 20.035
200 63.066
100 863.151
50 3.229.411
20 13.479.427
10 18.582.052
5 22.846.412

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 30.081.240 adet Şans Dağı kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023 

ŞANS DAĞI - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 20
10.000 1.009
200 70.277
100 365.926
50 691.910
30 782.067
20 2.233.035
10 2.664.184

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 30.595.050 adet 12 Ay Şans (20 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

12 AY ŞANS - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.200.000 18
10.000 1.483
500 61.119
200 227.631
100 1.553.853
40 2.209.386
20 3.125.010

 

Aşağıdaki adetler 4. seriden oluşan toplam 9.818.950 adet 12 Ay Şans (30 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

12 AY ŞANS - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.400.000 3
10.000 556
500 24.076
200 194.422
100 687.457
50 785.171
30 1.003.000

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. ve 5. seriden oluşan toplam 76,066,240 adet Para Yağmuru kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

PARA YAĞMURU - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 34
10.000 6.253
500 223.762
200 1.045.617
100 5.295.723
50 7.188.618
30 7.566.647

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 66.851.760 adet Süper 7 kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2021

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2022

SÜPER 7 - 5 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 50
10.000 491
1.000  5.013
200 14.965
100 206.013
50 766.338
20 3.202.201
10 4.420.938
5.414.745

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 60.613.670 adet Altın Yumurta (10 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

ALTIN YUMURTA – 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 42
10.000 1.080
200 136.365
100 697.072
50 1.419.501
30 1.595.719
20 5.051.319
10 5.424.802

 

Aşağıdaki adetler 5. seriden oluşan toplam 20.288.880 adet Altın Yumurta (20 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

ALTIN YUMURTA - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 7
10.000 240
400 43.184
200 234.714
100 540.901
60 743.986
40 1.623.129
20 1.623.155

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 50.959.920 adet Milyonerler Kulübü (20 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 30
10.000 2.037
500 101.355
200 407.948
100 2.547.996
40 3.739.198
20 5.503.709

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. ve 5. seriden oluşan toplam 19,845,250 adet Milyonerler Kulübü (30 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 12
10.000 323
500 54.080
200 486.269
100 1.190.601
50 1.458.618
30 2.143.297

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 6. ve 7. seriden oluşan toplam 45,202,200 adet Milyonerler Kulübü (50 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 15
20.000 61
5.000 1.516
1.000 18.085
500 201.881
300 854.354
200 1.190.353
150 1.506.536
100 3.254.737
50 4.704.105

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 17.625.000 adet Milyonerler Kulübü (100 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 2
40.000 350
20.000 1.061
10.000 2.238
5.000 3.689
2.000 10.594
1.000 91.671
600 154.787
400 318.870
300 610.916 
200 1.715.590
100 1.938.707

Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 65.350.180 adet 10’a Katla kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2023

10' A KATLA - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 39
10.000 318
1000 12.868
200 147.534
100 810.458
50 1.458.644
30 1.773.149
20 5.186.406
10 5.851.063

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 14.709.560 adet Hazine Haritası kartı içindir.

HAZİNE HARİTASI - 20 TL 1. seri
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1,000,000 9
10.000 961
200 149.156
100 784.482
40 1.127.854
20 1.475.792

 

Aşağıdaki adetler 1. ve 2. seriden oluşan toplam 150.837.120 adet Süper Altın (10 TL) kartı içindir.

SÜPER ALTIN - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500,000 45
10.000 911
2.000 9.641
500 33.141
200 461.508
100 1.748.471
40 7.990.588
20 9.525.263
10 12.057.381

 

Aşağıdaki adetler 3. 4. ve 5. seriden oluşan toplam 111.009.720 adet Süper Altın (30 TL) kartı içindir.

SÜPER ALTIN - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 22
20.000 411
5.000 1.803
1.500 4.448
500 142.264
300 1.387.589
120 6.671.810
60 7.850.177
30 11.245.752

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 71,200,540 adet 20’ye Katla kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

20'YE KATLA - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 24
10.000 400
2.000 1.775
800 10.577
400 155.334
200 883.106
100 1.946.119
60 2.118.509
40 5.650.753
20 6.004.077

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 75,395,160 adet 500 Matik kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

500 MATİK - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500 135.401
50 2.700.106
30 3.418.346
20 5.485.454
10 6.739.341

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 25,457,400 adet Mega Altın (50 TL) kartı içindir.

MEGA ALTIN - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 5
10.000 1.531
500 170.445
300 279.478
200 1.406.750
100 2.400.652
50 3.045.381

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. 5. ve 6. seriden oluşan toplam 33.830.200 adet Mega Altın (100 TL) kartı içindir.

MEGA ALTIN - 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 9
20.000 167
10.000 901
2.000 16.697
1.000 216.592
500 338.206
400 1.768.223
200 3.021.987
100 3.833.970

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 10,223,700 adet Elmas 7 kartı içindir.

ELMAS 7 - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 3
10.000 607
500 170.395
300 61.418
200 276.883
100 1.115.557
50 1.278.008

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 2. ve 3. seriden oluşan toplam 49.957.000 adet Elmas 7 (50 TL) kartı içindir.

ELMAS 7 - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 10
20.000 1.500
5.000 5.938
1.000 33.098
500 313.465
300 557.822
200 1.566.236
100 5.418.514
50 6.228.954

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 29.796.400 adet Şans Yıldızı (20 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

ŞANS YILDIZI – 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 7
10.000 95
1.000 2.173
500 59.555
200 367.918
100 822.924
50 893.803
40 2.365.873
20 2.612.199

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. ve 2. seriden oluşan toplam 60.720.240 adet 30’a Katla (30 TL) kartı içindir.

30'A KATLA – 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 14
20.000 302
3.000 1.215
1.500 6.058
600 72.891
300 728.646
150 1.548.510
90 1.815.377
60 5.010.117
30 5.941.668

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. ve 2. seriden oluşan toplam 30.166.000 adet Altın Gol! (50 TL) kartı içindir.

ALTIN GOL! – 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 6
20.000 36
5.000 3.010
1.000 11.663
500 108.591
400 252.943
250 542.965
200 1.075.979
100 2.614.724
50 3.217.505

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 15.122.880 adet Altın Gol! (100 TL) kartı içindir.

ALTIN GOL! – 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 2
40.000 299
20.000 916
10.000 1.922
5.000 3.021
2.000 9.112
1.000 78.499
600 131.090
400 272.150
300 524.288
200 1.472.429
100 1.663.653

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. ve 2. seriden oluşan toplam 18.758.300 adet Her Yönde Kazan (100 TL) kartı içindir.

HER YÖNDE KAZAN – 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 5
20.000 158
10.000 1.500
2.000 15.022
1.000 162.812
500 250.029
300 1.125.578
200 1.475.667
100 2.101.109

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 8.276.700 adet Her Yönde Kazan (150 TL) kartı içindir.

HER YÖNDE KAZAN – 150 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
12.000.000 1
20.000 79
10.000 1.028
3.000 8.285
1.500 69.038
750 73.713
450 400.450
300 771.961
150 1.248.074

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 10.885.520 adet Ödül Yağmuru (150 TL) kartı içindir.

ÖDÜL YAĞMURU – 150 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
12.000.000 2
1.000.000 19
50.000 99
10.000 408
4.000 1.034
2.000 4.071
1.500 20.526
1.000 27.736
900 60.618
750 154.023
500 236.230
400 328.603
300 616.172
200 770.185
150 1.184.010

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 4.006.080 adet Elmas (200 TL) kartı içindir.

ELMAS – 200 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
16.000.000 1
1.000.000 10
100.000 38
10.000 404
5.000 703
3.000 999
1.500 14.984
1.000 20.037
800 25.073
750 91.456
500 45.093
400 95.053
350 180.296
300 400.608
250 420.616

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 69.998.500 adet 50’ye Katla (50 TL) kartı içindir.

50'YE KATLA – 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 6
40.000 197
20.000 503
10.000 904
5.000 2.297
2.500 5.288
1.000 71.587
500 799.095
250 1.662.386
150 2.073.196
100 6.472.453
50 7.084.660

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 2.059.400 adet Çifte Şans (200 TL) kartı içindir.

ÇİFTE ŞANS – 200 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
16.000.000 1
1.000.000 2
50.000 72
10.000 196
5.000 417
2.500 809
2.000 3.480
1.500 5.287
1.200 11.130
1.000 22.549
600 20.593
500 41.240
400 123.524
300 195.647
200 239.174

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 2.043.920 adet Kral Tacı (500 TL) kartı içindir.

KRAL TACI – 500 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
40.000.000 1
2.000.000 2
1.000.000 4
100.000 15
50.000 52
20.000 284
10.000 813
5.000 1.539
4.000 2.577
3.500 4.088
3.000 6.130
2.500 18.397
2.000 26.588
1.500 49.684
1.000 153.321
500 439.417

*Her bir oyun için ilan edilen ikramiye adetleri kartlar satışa çıkmadan önceki adetlerdir.

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin