Kazı Kazan Oyun Kuralları

Kazı Kazan Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı

1.1  Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

 

2. Nasıl Oynanır?

2.1  Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2  Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3  Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4  Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda  belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

 

3. İkramiye Kategorileri

3.1  İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödenmesi durumunda, kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, belirlenen taksit sayısına bölünür ve belirlenen periyotlarda ödenir. Bu durumda ilk taksit ikramiye ödemesinin talep edildiği tarihte, geriye kalan taksitler ise eşit olarak belirlenen vadelerde oyuncu adına ikramiye ödemesinin yapıldığı bankada açılacak bloke hesaptan ödenir. Bloke hesapta muhafaza edilen tutar vadelerinden önce ödenmeyecek olup taksit tutarlarına da herhangi bir faiz işletilmesi yapılmayacaktır. İkramiyenin tek seferde ödenmesi durumunda ise kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde oyuncuya ödenir.

3.3  İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir. İkramiyenin nakit olarak tek seferde ödenmesi durumunda kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde ödenir.

3.4  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.5  Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.6  Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.7  Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.8  Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez:

Oyuncu

(i)            Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;

(ii)           Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;

(iii)       Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;

(iv)         Tamamen veya kısmen boş;

(v)            İkramiye ödeme süresi geçmiş;

(vi)         Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir. 

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır. 

Aşağıda Altın,Şans Dağı ve 12 Ay Şans'a ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

ALTIN

 

 

ŞANS DAĞI

 

 

12 AY ŞANS

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

200.000

30

 

500.000

20

 

1.200.000

12

10.000

307

 

10.000

1.009

 

10.000

995

1.000

3.052

 

200

70.277

 

500

40.515

200

9.120

 

100

365.926

 

200

151.985

100

125.367

 

50

691.910

 

100

1.037.134

50

466.738

 

30

782.067

 

40

1.474.969

20

1.949.970

 

20

2.233.035

 

20

2.086.345

10

2.691.844

 

10

2.664.184

 

 

 

5

3.297.199

 

 

 

 

 

 

                         

*İkramiye adetleri satışa çıkmadan önceki adetlerdir.

 

4. Bilet

4.1  Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

a)      Bilet seçeneğinin adı;

b)     Bilet fiyatı;

c)      İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;

d)     Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;

e)     Kazanılabilecek İkramiyeler;

f)       Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;

g)      O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;

h)     Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;

i)       Bilet seri numarası

4.2  Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve  ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.

4.3  Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.

 

5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1  Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.

 

6. Resmi Bülten

6.1  Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet  seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:

a)      Satılan toplam bilet sayısı;

b)     Toplam ciro;

c)      Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;

d)     Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;

e)     Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;

f)       Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;

g)      Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;

h)     İkramiye dağıtma yüzdesi;

i)       Bültenin belirlendiği tarih.

 

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1   Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Yardıma mı ihtiyacın var?