Untitled Document

Kazı Kazan Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı

1.1  Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

 

2. Nasıl Oynanır?

2.1  Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2  Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3  Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4  Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda  belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

 

3. İkramiye Kategorileri

3.1  İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödenmesi durumunda, kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, belirlenen taksit sayısına bölünür ve belirlenen periyotlarda ödenir. Bu durumda ilk taksit ikramiye ödemesinin talep edildiği tarihte, geriye kalan taksitler ise eşit olarak belirlenen vadelerde oyuncu adına ikramiye ödemesinin yapıldığı bankada açılacak bloke hesaptan ödenir. Bloke hesapta muhafaza edilen tutar vadelerinden önce ödenmeyecek olup taksit tutarlarına da herhangi bir faiz işletilmesi yapılmayacaktır. İkramiyenin tek seferde ödenmesi durumunda ise kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde oyuncuya ödenir.

3.3  İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir. İkramiyenin nakit olarak tek seferde ödenmesi durumunda kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde ödenir.

3.4  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.5  Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.6  Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.7  Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.8  Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez:

Oyuncu

(i)            Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;

(ii)           Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;

(iii)       Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;

(iv)         Tamamen veya kısmen boş;

(v)          İkramiye ödeme süresi geçmiş;

(vi)         Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir. 

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır. 

Aşağıda Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans ve Para Yağmuru'na ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

 

Aşağıdaki adetler 1. Seri, 2. Seri, 3. Seri, 4.Seri ve 5.Seri toplamda 240.937.000 adet Altın kartı içindir.

ALTIN  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 160
10.000 1.761
1.000 17.245
200 54.061
100 740.386
50 2.768.685
20 11.557.684
10 15.933.969
5 19.586.461

 

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 30.081.240 adet Şans Dağı kartı içindir.

ŞANS DAĞI  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 20
10.000 1.009
200 70.277
100 365.926
50 691.910
30 782.067
20 2.233.035
10 2.664.184

 

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 20.423.480 adet 12 Ay Şans kartı içindir.

12 AY ŞANS  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.200.000 12
10.000 995
500 40.515
200 151.985
100 1.037.134
40 1.474.969
20 2.086.345

 

Aşağıdaki adetler 1. ve 2. Seri ve toplamda 31.025.030 adet Para Yağmuru kartı içindir.

PARA YAĞMURU  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 15
10.000 2.530
500 91.274
200 426.456
100 2.159.980
50 2.931.977
30 3.086.241

 

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 66.851.760  adet Süper 7 kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2021

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2022

SÜPER 7  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 50
10.000 491
1.000  5.013
200 14.965
100 206.013
50 766.338
20 3.202.201
10 4.420.938
5.414.745


Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 20.674.680 adet Altın Yumurta kartı içindir.

ALTIN YUMURTA 1. seri
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 14
10.000 375
200 46.513
100 237.722
50 484.220
30 544.444
20 1.722.781
10 1.850.484Aşağıdaki adetler 1. Seri, 2. Seri ve 3. Seri toplamda 30.895.360 adet Milyonerler Kulübü kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 18
10.000 1.237
500 61.708
200 247.192
100 1.544.768
40 2.266.917
20 3.336.805

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 10.378.0970 adet 10’a Katla kartı içindir.

10'A KATLA  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 6
10.000 50
1000 2.061
200 23.420
100 128.728
50 231.667
30 281.687
20 823.573
10 929.276

Aşağıdaki adetler 1. ve 2. Seri toplamda 30.339.470 adet 10’a Katla kartı içindir.

İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 18
10.000 150
1000 5.931
200 68.596
100 376.215
50 677.228
30 823.382
20 2.407.771
10 2.716.321

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 14.709.560 adet Hazine Haritası kartı içindir.

HAZİNE HARİTASI 1. seri
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1,000,000 9
10.000 961
200 149.156
100 784.482
40 1.127.854
20 1.475.792

* İkramiye adetleri satışa çıkmadan önceki adetlerdir.

4. Bilet

4.1  Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

a)      Bilet seçeneğinin adı;

b)     Bilet fiyatı;

c)      İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;

d)     Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;

e)     Kazanılabilecek İkramiyeler;

f)       Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;

g)      O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;

h)     Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;

i)       Bilet seri numarası

4.2  Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve  ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.

4.3  Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.

 

5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1  Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.

 

6. Resmi Bülten

6.1  Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet  seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:

a)      Satılan toplam bilet sayısı;

b)     Toplam ciro;

c)      Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;

d)     Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;

e)     Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;

f)       Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;

g)      Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;

h)     İkramiye dağıtma yüzdesi;

i)       Bültenin belirlendiği tarih.

 

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1   Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Yardıma mı ihtiyacın var?