Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Sisal Şans’tan açıklama

Kurumumuzun adının geçtiği ve kamuoyunu yanlış yönlendiren haberlere istinaden bir açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (“Sisal Şans”) olarak, 320 Sayılı Millî Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Şans Oyunlarının Düzenlenmesiyle İlgili Bazı İş ve Hizmetlerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Özel Hukuk Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Sözleşme kapsamında, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak kaydıyla, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) onay verdiği şans oyunlarının düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri Türkiye’de 10 yıl süreyle yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 29 Ağustos 2019’da imzaladığımız sözleşme ile yetkilendirildik ve 1 Ağustos 2020’de hizmete başladık.

Sisal Şans, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’ in yüzde 49 ortaklığıyla kurulmuştur. Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markalarımıza yapmakta olduğumuz 50 milyon Euro’luk yatırımımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktayız.

Sisal Şans, komisyon modeliyle çalışan bir operatör olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Anlaşma kapsamında; kurumumuz, devletimizin onay verdiği şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Kurumumuzun sunduğu operatörlük hizmetleri karşılığında, TVF tarafından kurumumuza bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9,5’luk komisyon ödenmektedir. Söz konusu komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV ise devlete ödenmekte olup kurumumuza herhangi bir vergi muafiyeti sağlanmamaktadır.

TVF’nin de konuyla ilgili açıklamasından anlaşıldığı üzere oluşturulan model kamu gelirlerinin artmasına ciddi oranda katkı sağlamış, oyunseverlerimizin kazançlarını da yine aynı doğrultuda arttırmıştır.

Sisal Şans, tüm dünya’yı etkisi altına almış COVİD-19 Salgını’nın tüm negatif etkilerine rağmen özellikle bayi ağı öncelikli olmak üzere yatırımlarını devam ettirecek ve satışlarını büyüterek tüm paydaşlarına azami katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren, başta Milli bir değerimiz olan Milli Piyango markası ve kurumumuzun itibarını zedeleme amacı güden bu tip asılsız iddialar karşısında tüm hukuki haklarımızı kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bilginize sunarız.

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yat. A.Ş

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin