Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ REFERANS KAMPANYASI

A.     Veri Sorumlusu

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi (Sisal Şans” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu aydınlatma metnini, Referans Kampanyası’na yönelik çalışmalarımızda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

B.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda, Referans Kampanyası’na yönelik çalışmalarımız kapsamında kişisel verilerinizi işlerken hangi hukuki sebeplere dayandığımızı ve kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize yer verdik.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Dayandığımız Hukuki Sebep

Müşteri memnuniyeti ve bağlılığının ölçümlenmesi,

Kanun md. 5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Müşteri geri bildirimleri uyarınca müşteri deneyiminin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesive geliştirilmesi,

Soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi.

Kanun md. 5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Ürün, hizmet ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

Ticari Elektronik İleti: Kimlik ve iletişim bilgileriniz, bu doğrultuda izniniz bulunması halinde, Sisal Şans’ın kampanya, fırsat, tanıtımları, memnuniyet anketleri hakkında ya da kutlama, tebrik içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenecek ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimi ile entegrasyon hizmeti aldığımız üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi çerçevesinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (“İYS”) paylaşılacaktır. Sisal Şans olarak iletişim adreslerinize bu yönde ticari elektronik ileti göndermeden önce Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca onayınızın bulunup bulunmadığını sormaktayız. Sisal Şans’a bu doğrultuda onay verdiğinizde, Site üzerinden veya ilgili diğer kanallardan onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

29417 ve 15.07.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik


C.     İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

  • Kimlik (ad, soy ad)
  • İletişim (telefon numarası, e-posta)

D.     Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması (örneğin, kampanya davet gönderimleri için bir aracı hizmet sağlayıcıdan altyapı desteği alınması veya kampanyanın yapılması kapsamında hizmet alınması) amacıyla yurtiçinde ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılar ile Sisal Şans grup şirketleriyle ortak platformların kullanılması kapsamında Sisal Şans grup şirketleri ile paylaşıyoruz. Verileriniz aktarılırken Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

E.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, elektronik ortamlar ve e-posta, telefon şeklindeki iletişim kanalları üzerinden müşterilerimize ilettiğimiz memnuniyet anketleri aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ile hukuken gerekli hallerde ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

F.     İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesinde “ilgili kişilerin sahip olduğu haklar” düzenlenmektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı her zaman bize yöneltebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için;

  • Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvk@sisalsans.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla, Şirketimizin İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, No:162/4 Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin