Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı
Üyelik Sözleşmesi

   

Madde 1- Taraflar:

Bu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme");
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:8  34387 Şişli/ İstanbul  located at SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLER VE ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş. ("SISAL ŞANS ONLINE") ve adresi ve ismi/soyismi “Üyelik Bilgileri” nin ilgili alanlarında beyan olunan kişi ("Üye") arasında, aşağıdaki hüküm ve koşullarda yapılmıştır.

Madde 2- Tanımlar: Aşağıdaki terimler işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre;

Üye: SISAL ŞANS ONLINE'ın Sanal Medya Bayiliği aracılığıyla her türlü şans ve tahmin oyununu oynayacak veya SISAL ŞANS ONLINE'ın çeşitli ürün veya hizmetlerinden yararlanacak ve işbu Sözleşmeyi kabul eden herhangi bir kişi.


Hesap Numarası: SISAL ŞANS ONLINE tarafından üyelere tahsis edilen ve üyelik sırasında kullanılacak olan, değiştirilmeyen ve her üye için özel olan numaradır.

Şifre: Üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan ve tüm oyun kanallarına ve SİSAL Şans Online'ın kanallarına erişmek için kullanılabilen ve ilk kullanımdan sonra üye tarafından değiştirilmesi gereken, hesap numarası ile birlikte kullanılan şifredir.

Üye Hesabı: Üyelerin, SISAL ŞANS ONLINE tarafından sağlanan çeşitli ürün veya hizmetlerden faydalanmaları ve para transferi için gerekli olan SISAL ŞANS ONLINE hesabıdır.

Üye Banka Hesabı: Üyelerin SISAL ŞANS ONLINE’a kayıtlı banka hesaplarıdır.

Merkezi Sistem: Oyunla ilgili her türlü kaydın tutulduğu sistemdir. Milli Piyango İdaresi Başkanlığı veya Genel Müdürlüğü sistemi.

Bilet: Oyun sırasında oluşturulan kuponun içeriği veya elektronik ortamda SISAL ŞANS ONLINE üyeleri tarafından satın alınan piyango biletidir.

Oyun / Oyunlar: SISAL ŞANS ONLINE  sanal ortamında, üyelerin beğenilerine göre oynayacakları her türlü şans oyunudur. Üyelerin herhangi bir sebeple talepte bulunma ve itiraz hakları yoktur. .

Oyun Ücreti (leri): Üyelerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynamak için bankaların ödeme kanalları üzerinden SISAL ŞANS ONLINE' a ödedikleri ücret.


Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı ve mobil bankacılık ve tüm alternatif bankacılık kanalları.

Oyun Kanalları: SISAL ŞANS ONLINE.com, GSM (Mobil Uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli Yanıt Sistemleri), Müşteri Hizmetleri, Kiosk ve İnternet (www. millipiyangoonline.com) altyapısı adı altındaki platformalar ve benzerleri.Piyango:

Sanal Medya Bilet Satış Onayı: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından basılan numaralı biletlerin çekilişi ile sayıları ve miktarları belirlenen ödülleri kazanacak sayıların belirlenmesine dayanmaktadır. Bu durumda, oyun/satın alma bilet bilgilerini içeren bilgiler ve gerekli görülen diğer bilgiler e-posta veya sms gibi sanal bir belge veya bu bilgileri içeren benzer araçlar ile gönderilir.

Hesabım Menüsü: Üyelerin, SISAL ŞANS ONLINE' da Üye Hesabı'na yapılan para transferlerinin hesap işlemlerine erişebilecekleri, diğer hesap işlemlerine erişebilecekleri, banka havalesi taleplerini gerçekleştirebilecekleri, oynanan kupon bilgilerini takip edebilecekleri ve izin verilen diğer işlemleri gerçekleştirebilecekleri kişisel alanlarıdır.

Banka(lar): Bankacılık sistemindeki herhangi bir bankayı ifade eder.

 
Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sisteminde bulunan ve çevrimiçi bir iletişim ağı üzerinden SISAL ŞANS ONLINE sistemlerine bağlı bankalardır.

SMS: Kısa Mesaj Servisi

JAVA: Cep telefonları için geliştirilen bir programlama dilidir, SISAL ŞANS ONLINE platformlarından oyun oynamayı sağlayan uygulamadır.

WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü, mobil cihazlardan internet erişimi sağlayan teknolojidir.


Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü olarak iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri SISAL ŞANS ONLINE'ın ilgili departmanıdır.

Kişisel Veriler: 6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili her türlü bilgiyi ifade eder.


Üyeliğin Sona Ermesi: Bir üyelik başvurusu yapıldıktan sonra ve bu üyelik hesabı adına bir kupon oluşturulmadığında,  aktif hesabın, belirli bir süre içinde, ilgili maddeye göre feshini talep eden üyenin hesabının devre dışı bırakılarak pasifleştirilmesi işlemidir.

Madde 3- Sözleşmenin Amacı ve Konusu: İşbu Sözleşme, Üyenin SISAL ŞANS ONLINE ile yaptığı üyelik sözleşmesidir. Söz konusu hizmet ilişkisi kapsamında üyelerin verilen hizmetlerden faydalanmasını sağlamak ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 4- Üyelik Koşulları:

4.1 Üyelik Başvurusu ve Üyeliğin Başlaması:

4.1.1 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen ve 18 yaşını dolduran herkes, SISAL ŞANS ONLINE' a üye olabilir. SISAL ŞANS ONLINE' a herhangi bir kanaldan giren üye, işbu Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.


4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" tır. 18 yaş kriteri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmiştir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt eder.4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. SISAL ŞANS ONLINE, Üye ile ilgili tüm işlemlerde bunu varsayar ve buna göre hareket eder.

4.1.4 Üyelik kriterlerini karşılayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, ruh sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinden sorumlu olduklarını önceden kabul ederler.

4.1.5 Üyelik, SISAL ŞANS ONLINE'ın inisiyatifiyle oyun kanallarından veya müşteri hizmetlerinden başlatılabilir. Bu durumda, Üye, üye olmak için işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul ettiğini ve onayladığını önceden taahhüt eder.

4.1.6 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için Üyelik Başvuru Formu'ndaki zorunlu bilgilerin girilmesi gereklidir. Gerekli şartları yerine getirerek üye olan üyeler, başvuru sırasında gerekli olmayan diğer bilgilerini, SISAL ŞANS ONLİNE web sitesine girerek veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek doldurmaktan sorumludur.

4.1.7 Üyelik kriterlerini karşılayan kişilerin üyeliği, üyelik formunu doldurduktan sonra mümkün olan en kısa sürede etkinleştirilecektir. Üyeliğin etkinleştirilmesinin ardından oyun oynanabilir. Aktivasyon bilgileri üyelere sms veya e-posta ile gönderilecektir.


4.1.8 İşbu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik şartlarının yerine getirilmesi ve sürdürülmesi durumunda üyelik devam edecektir.

4.2 Üyelik Hesabını Kullanma

4.2.1 Her Üyenin yalnızca bir Üye Hesabı olabilir. Üye Hesabı yalnızca işbu Sözleşmede açıklanan oyunları oynamak için kullanılabilir. Üye, SISAL ŞANS ONLINE tarafından kendisine izin verilen oyunları, herhangi bir ticari amaç için ve/veya hizmeti başkalarına satmak ve/veya herhangi bir ticari amaç için, kamu düzenini ihlal etmek amacıyla, etik olmayan bir şekilde, başkalarını rahatsız ederek veya gelir ve/veya kayıp sağlamak amacıyla işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanamaz.

4.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik varsa veya Üye Hesabı amacının dışında kullanılırsa, ilgili Üyelikler SISAL ŞANS ONLINE tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın derhal feshedilebilir.

4.2.3 Üye, hesap numarası ve şifrenin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamen kendisi sorumludur ve bu tür işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığına dair itirazlardan önceden feragat etmiş sayılır ve SİSAL SANS ONLINE'ın bu tür yasadışı kullanımı yapan kişilerin kimliğini tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Hesap numarasının ve şifrenin herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanıldığının farkına vardığında, Üye, bu durumu derhal SISAL ŞANS ONLINE 'a bildirmekle yükümlüdür. SISAL ŞANS ONLINE, Üye hesabının Üye dışındaki kişiler tarafından kullanıldığı tespit ettiğinde ilgili üyeliği sona erdirebilir.

4.3 Üyenin Kişisel Bilgileri  

4.3.1 SISAL ŞANS ONLINE, üyeyi tanımlamak amacıyla Üyenin ad soyadı, adresi, kimlik numarası, telefon numarası, kredi kartı bilgileri gibi bilgileri, SISAL ŞANS ONLINE'ın faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere, TPDPL uyarınca toplama, depolama ve aktarma gibi her türlü kişisel veriyi işleme yetkisine sahiptir. Üye tarafından üyelik başlangıcında adı, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenliği açısından verilen bilgiler dışındaki Üyenin kişisel bilgileri, üye tarafından Web sitesi aracılığıyla veya Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek değiştirilebilir. Müşteri Hizmetlerinin gerekli değişiklikleri yapabilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünü sorunsuz bir şekilde geçmesi veya gerektiğinde kimlik bilgilerini doğrulaması önemlidir. Bu bilgiler dışındaki bilgilerin üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği konusundaki değişiklik SISAL ŞANS ONLINE tarafından belirlenecek ve SISAL ŞANS ONLINE web sitesinde ilan edilecektir.


4.3.2 Sisal Sans, kişisel verilerin KVKK kapsamında korunması için uygun güvenlik düzeyini sağlamak, kişisel bilgileri kesinlikle gizli ve gizli tutmak, bunu gizli tutma yükümlülüğü olarak görmek ve gizliliği sağlamak ve sürdürmek için tüm teknik ve idari önlemleri alır. Bölümün kamusal alana girişini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir tarafa ifşa edilmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

4.3.3 SISAL ŞANS ONLINE, web sitesinde Google Analytics gibi sosyal eklentiler kullanmaktadır. Bu sosyal eklentiler aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları, www.millipiyangoonline.com adresinde bulunan SISAL ŞANS ONLINE Kişisel Veri Koruma Politikası'nda yer almaktadır.

4.3.4 SISAL ŞANS ONLINE, KVKK’na uygun sosyal eklentileri kullanmaktadır ve gerektiğinde sosyal eklentilerin kullanımı için üyelerin rızasını alır.

4.3.5 Üyelerin pazarlama ve ticari faaliyetlerini yürütmek üzere KVKK'ya uygun olarak açık onay alınmıştır. Üyeler herhangi bir zamanda ticari elektronik mesajlar almayı durdurabilir. Bu durumda Üyeler, www.millipiyangoonline.com Kişisel Bilgi Sayfam'ın iletişim izinleri bölümünden almak istemedikleri iletinin işaretini kaldırmalıdır. Üyenin SISAL ŞANS ONLINE'a ulaşması halinde, SISAL ŞANS ONLINE, derhal ticari elektronik mesajlar göndermeyi durduracaktır.

4.3.6 SISAL ŞANS ONLINE kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVKK'na uygun olarak yürütmektedir ve bunları kişisel bilgileri içermeyen istatistiksel verileri istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlamada kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içerik ve hizmetlerini genişletmek amacı ile kullanır ve gerektiğinde üyelerin rızasına başvurur.

4.3.8 KVKK Madde 11'e göre, üye her zaman kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmenin amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonimleştirilmesini veya imha edilmesini ve ihlal edildiği takdirde hasarın giderilmesini talep edebilir.
4.3.13 www.SisalSansOnline.com web sitesi içeriği, sözleşme şartları, genel kullanım şartları ve mevzuata uygun olarak kullanılabilir.

4.3.14 Üyeler, www.SisalSansOnline.com web sitesini kullanırken yürürlükteki tüm ilgili mevzuat hükümlerine ve SISAL ŞANS ONLINE tarafından yayınlanan bildirimlere söz konusu mevzuat doğrultusunda uymayı taahhüt ederler.

4.3.15 Üyeler, sponsorluk reklamlarının veya www.SisalSansOnline.com web sitesi aracılığıyla bağlantılı benzer 3. taraf web sitelerinin içeriğinden hiçbir şekilde SISAL ŞANS ONLINE'ı sorumlu tutamaz.

4.3.16 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza, www.millipiyangoonline.com web sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması Politikası bölümünden erişebilirsiniz.

4.3.17 Üyeliğin herhangi bir nedenle askıya alınması ve / veya sonlandırılması durumunda, üyenin ikramiye dahil tüm kazanılmış hakları bundan etkilenmeyecektir. Süresi dolmuş ve / veya askıya alınmış üyelik bilgileri, SISAL ŞANS ONLINE'ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki politikası, Spor Toto ile Bayilik Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde tutulması gereken süre içinde SISAL ŞANS ONLINE veri tabanında tutulmaya devam etmektedir.

4.4. Üye tarafından siteye yüklenen içerikler:

4.4.1. Üye, web sitesinde kendi rızasıyla oluşturulan her türlü sohbet, dosya paylaşımı ve tüm kişisel profil bilgilerinin görüntülenmesini kabul eder. Bu bağlamda, SISAL ŞANS ONLINE, web sitesindeki ilgili platformlarda üçüncü şahıslarla yapılan görüşmelerden ve paylaşılan yazı, sembol, resim vb. içeriklerden kaynaklanan üçüncü şahıs taleplerinden sorumlu tutulamaz.


4.4.2. Üyenin web sitesine kendi rızasıyla yüklediği görsel, metin ve içerik Üye İçeriği olarak tanımlanır ve Üye, web sitesindeki platformlarda ve sohbet odalarında paylaştığı Üye içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) dahil olmak üzere, herhangi bir yasal hükmü ihlal etmeyeceğini, ancak SISAL ŞANS ONLINE veya üçüncü tarafların uğradığı zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.

4.4.3. Üye tarafından paylaşılan içeriğin hakaret, müstehcen, kötü niyetli, aşağılayıcı, kötü niyetli, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve yasal düzenlemelerin ihlali anlamına gelmesi durumunda, SISAL ŞANS ONLINE bu içeriği herhangi bir zamanda sunmayabilir ve üyeye herhangi bir sebep sunmaksızın yayından kaldırabilir.


4.4.4. Üye Web Sitesinde Üye İçeriğini paylaştıktan sonra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan bu içeriğin tasarımı ile ilgili tüm materyaller ile ilgili tüm devredilebilir mülkiyet hakları ve finansal haklar (işleme, çoğaltma, yayma, temsil) veya işle ilgili diğer konularda halka arzının, herhangi bir sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak SISAL ŞANS ONLINE'a aktarılacağını taahhüt eder. Bu taahhüt, Sözleşmenin feshedilmesinden ve / veya sona ermesinden sonra, Sözleşme kapsamında oluşturulan diğer taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.


4.4.5. Üye, web sitesindeki platformlara gönüllü olarak giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda belirtilen yasaklanmış işlemlerden herhangi birini yapmayacağını kabul ve taahhüt eder:

I. Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir içerik ve / veya sistemi yüklemek,

ii. Diğer üyeleri suçlamak ve taciz etmek veya başkasının tacizini desteklemek,

iii. Diğer üyeleri tehdit etmek, onlara hakaret etmek ve iftira atmak,

iv. Yasadışı faaliyetlerde bulunmak ve yasadışı içerik yayınlamak,

vi. Kısıtlı veya parola korumalı sayfaları ve bağlantıları paylaşmak,

vi. Ticari veya yasa dışı amaçlar için diğer üyelerden şifre veya kişisel kimlik bilgileri istemek,

vii. Herhangi bir birey veya gruba ırkçılık, bağnazlık, nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlamak,

viii. Her türlü pornografik veya açık bir şekilde cinsel içerikli öğeleri görüntülemek,

ix. Bizden önceden yazılı izin alınmadan; rekabet, bahis, takas, reklam veya saadet zinciri gibi ticari faaliyetlerde bulunmak  ve/veya satış yapmak gibi mevcut ve gelecekteki faaliyetler hiçbir ayrım gözetilmeksizin yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasaktır.

5.1 Üye Hesabına Para Transferi İçin Genel Koşullar:

5.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında oyun oynamaya başlayabilmeleri için, Sözleşmeli Bankaların SISAL ŞANS ONLINE'daki Üye Hesabına alternatif ödeme kanalları veya EFT yoluyla para transferi yapması gerekmektedir.
5.1.2 Yabancı para cinsinden yapılan para transferleri Merkez Bankası Alış Kuru üzerinden hesaplanmakta ve Üye Hesaplarına aktarılmaktadır.

5.1.3 Bankalarca belirlenen minimum transfer tutarı, EFT ile üye hesabına yapılacak transferlerde geçerli olup, bankalarca tahsil edilen EFT giderleri üyeye aittir.

5.1.4 Üye tarafından üye hesabına yatırılan ve oyun ücreti olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme, mücbir sebepler ve kanunla getirilen düzenlemeler tarafından getirilen istisnai durumlar dışında, SISAL ŞANS ONLINE'ın garantisi altındadır.

5.1.5 Üyeler, Üye hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye hesabına doğru hesap numarasını girerek para transferi yapmaktan yalnızca kendileri sorumludur. Üye tarafından verilen ödeme emirlerinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hasar, kayıp ve tüm sorumluluk Üye'ye aittir. SISAL ŞANS ONLINE, üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde herhangi bir yasal sorumluluğa sahip değildir.


5.1.5.1 SISAL ŞANS ONLINE, kendi takdirine bağlı olarak, yanlış transferleri diğer üyenin Üye hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından kendi takdirine bağlı olarak yapılmışsa ilgili kişinin banka hesabına yatırmayabilir. Ödemesi yanlış yapılan Üye, ödeme yapan ve Hesap Numarası yapılan ödeme eşleşmiyorsa bu iade işlemini geri çevrilemez şekilde kabul eder.


5.1.5.2 SISAL ŞANS ONLINE, yapılan ödemeleri yanlış Hesap Numarasına iade etme yükümlülüğü altında değildir. Bu tutarlar ilgili kişinin banka hesabına yatırılabilir.


5.1.6 SISAL ŞANS ONLINE, Bankalardan kaynaklanan sorunlar ve / veya sistemik nedenlerden dolayı üyelerin, anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığıyla yaptığı ödemelerden veya üye hesaplarına geç EFT transferlerinden sorumlu değildir. Ancak, SISAL ŞANS ONLINE üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.

5.1.7 Anlaşmalı banka bilgileri ve çalışılan banka kanalları, uygun görüldüğü üzere SISAL ŞANS ONLINE tarafından değiştirilebilir. Üye, banka bilgileri ve çalışılan banka kanallarının SISAL ŞANS ONLINE tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir isim altında herhangi bir zarar ve/veya tazminat talep etmeyeceğini önceden kabul eder.

5.1.8 SISAL ŞANS ONLINE, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı SISAL ŞANS ONLINE'da açılan hesapların yasadışı para transferleri de dahil olmak üzere yasalara aykırı kullanıldığını tespit ederse, ilgili üyelikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshetme, geçerli yasalar uyarınca aksi belirtilmedikçe ilgili tutarların aktarılmasını reddetme ve kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu durumda, ilgili Üye hesabındaki ikramiye ücretleri Üye hesabına aktarılmayacak ve ilgili ücretlerle ilgili yasal makamların kararları doğrultusunda hareket edecektir. Üye, bu durumlarda SISAL ŞANS ONLINE aleyhinde herhangi bir iddiada bulunmayacağını önceden taahhüt eder.


5.1.9 Üye, SİSAL SANS ONLINE'DAKİ hesabına SISAL ŞANS ONLINE'da ödeme yaparsa, SISAL ŞANS ONLINE'ın bu tutarları herhangi bir izin ve / veya bildirim olmadan geri alma hakkı vardır, bu gibi durumlarda, SISAL ŞANS ONLINE'a herhangi bir ad altında herhangi bir iddiada bulunmayacak, tutarların haksız kazanç oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt edecektir.


5.2 Oyun Sırasında Genel Koşullar

5.2.1 SISAL ŞANS ONLINE, hali hazırda oynanıp oynanmadıklarına bakılmaksızın, işbu Sözleşmede tanımlanan Oyun Kanallarını değiştirebilir, iptal edebilir veya yenilerini ekleyebilir.

5.2.2 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü, vb.) Üyeler tarafından oynanan Oyunlar için geçerlidir. Bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü, vb.) ilgili kurumlar tarafından ve/veya ilgili mevzuattaki değişiklik nedeniyle herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Üyenin bu değişiklikler nedeniyle SISAL ŞANS ONLINE'dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı yoktur. Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve / veya oyun, sütun, bilet fiyatları, iptal prosedürü vb.) ve yasal değişiklikler gibi detaylar www.millipiyango.gov.tr adresinden takip edilebilir.


5.2.3 SISAL ŞANS ONLINE, oynanan oyunlar için limitler belirlemekte veya belirlememekte serbesttir. Üyeler, oyun kanallarında oynadıkları oyunlarda SISAL ŞANS ONLINE tarafından bir limit belirlenirse, bu limitleri önceden kabul etmiş sayılırlar. SISAL ŞANS ONLINE, limitler için belirlenen miktarı herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artışı talep edebilir. Bununla birlikte, Üyeler tarafından talep edilen ve SISAL ŞANS ONLINE tarafından uygun görülen yeni Üye limitleri de SISAL ŞANS ONLINE'ın takdirindedirr ve SISAL ŞANS ONLINE bu limitleri değiştirme hakkını saklı tutar. Üyeler, SISAL ŞANS ONLINE tarafından belirlenen dokümanları limit artışı için SISAL ŞANS ONLINE'a teslim etmekten sorumludur.


Üyeler, oynadıkları şans oyunlarında, limitler dahilinde yaşadıkları maddi kayıplardan da kişisel olarak sorumludur, bu nedenle üyeler, SISAL ŞANS ONLINE 'ın sorumlu olduğunu iddia edemez. SISAL ŞANS ONLINE'ın limit koyma konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 Oynanan oyunlarda, üye tarafından girilen oyunla ilgili bilgiler SISAL ŞANS ONLINE tarafından üstlenilecek ve işlenecektir. Bu nedenle, Üye, oyun tercihlerinin belirlenmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

5.2.5 Üyenin oyuna katıldığını gösteren tek ve geçerli belge, üyenin Hesabım menüsünde gördüğü geçerli (iptal edilmedi) kupondur. Sabit muhtemel bahis ve ortak bahis oyunları için üye tarafından İşaretlenen ancak merkezi bahis sistemi tarafından oluşturulmayan kuponlar geçerli kupon olarak sayılamaz. Piyango İçin Üye tarafından satın alınan ve Hesabım menüsünde görülen bilet bilgileri geçerlidir.


5.2.6 SISAL ŞANS ONLINE'da oyun oynamak ücretsizdir ve oyun kanallarına bağlantı fiyatı (İnternet, televizyon, cep telefonu aboneliği, wap / internet bağlantısı, SMS ücreti vb.) ve abonelik ve / veya ekstra kullanım ücretleri Üyeye aittir.

SMS kanalı üzerinden yapılacak işlemler bir ücrete tabidir ve işlem türüne bağlı olarak farklı şekilde ücretlendirilebilir. SISAL ŞANS ONLINE, SMS kanalını kullanarak sağlanan tüm hizmetlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği nedeniyle SISAL ŞANS ONLINE'dan herhangi bir zarar ve tazminat talep etmeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS fiyatı faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak ve ön ödemeli hatlar için krediden düşülecektir. SISAL ŞANS ONLINE, operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden sorumlu değildir.

SISAL ŞANS ONLINE, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemler için çağrı başına servis ücreti almakta serbesttir. SISAL ŞANS ONLINE alınan hizmet kullanım ücretini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ücrette değişiklik yapıldığı takdirde, SISAL ŞANS ONLINE bu bilgileri üyeleriyle paylaşmayı taahhüt eder.


5.3 Oyun İptal İşlemleri

5.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak oran değiştirmek veya spekülasyon yapmak amacıyla kullanılamaz. Bu durum tespit edilirse (şüphe de yeterlidir), SISAL ŞANS ONLINE oynanan oyunları iptal edebilir ve/veya ilgili üyeliği sona erdirebilir.

5.3.2

5.3.3 Milli Piyango Oyunları: Üyenin satın aldığı piyango bileti iptal edilemez ve hiçbir şekilde değiştirilemez.


Madde 6- Ek Hizmetler:

6.1 İşbu Sözleşmenin ile etkileşimli alanların (forum alanları) kullanım koşulları da kabul edilmiş olmaktadır.

6.2 SISAL ŞANS ONLINE tarafından verilen örnek kupon, bilgilendirme vb. gibi ek hizmetler gibi alanlarda verilen bilgiler sadece yorum ve öneri amaçlıdır, SISAL ŞANS ONLINE'ın %100 doğru bilgi içerdiği iddia edilmemektedir ve bu konularda hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. SISAL ŞANS ONLINE'ın bu yazı, biletler ve diğer ek hizmetlerden doğan sorumluluğu yoktur.

6.3 Kampanyalar ve Promosyonlar

6.3.1 Üye, SISAL ŞANS ONLINE tarafından belirlenen kullanım / faydalanma koşulları çerçevesinde kampanya ve promosyonlardan yararlanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


6.3.2 SISAL ŞANS ONLINE, herhangi bir zamanda, kampanyaların ve promosyonların genel uygulama ve kullanım koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.3.3 SISAL ŞANS ONLINE, üyelerinin oyun oynama ve davranış analizlerini, Kampanya ve promosyonlarda veya genel uygulamalarda dikkate alarak üyelerine farklı teklifler sunma, bu analizleri gerçekleştirme ve/veya sadakat programlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm bu uygulamalar SISAL ŞANS ONLINE tarafından belirlenen süre içinde geçerlidir.

6.4 Özel Piyango Çekilişleri

SISAL ŞANS ONLINE, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ve uygulaması ile yapılacak olan piyango çekiliş biletlerini satma, Türkiye'de ortak olarak çalışma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan özel çekilişler için piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üyeler, oyun kanallarından satın alınan özel piyango çekilişlerinin bilet bilgilerinin e-posta adreslerine gönderilmesini talep edebilirler.

SISAL ŞANS ONLINE, çekiliş sırasında veya sonrasında çekilişe itiraz durumunda SISAL ŞANS ONLINE'a yönlendirilecek doğrudan veya dolaylı hasar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. SISAL ŞANS ONLINE ayrıca, Özel Piyango çekilişini düzenleme yetkisine sahip iş ortağı sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmezse ortaya çıkabilecek herhangi bir dava, hasar ve kayıp, karar ve bu tür davalar, şikayetler ve benzeri konulardan sorumlu değildir ve sorumlu ortak çekilişi organize eden ortak olacaktır.


Madde 7- İkramiyeler ve Ödemeler:

7.1 Piyango oyunu için bilet bilgileri SISAL ŞANS ONLINE tarafından verilen numaralandırılmış biletlerle aynı olmalıdır.


7.2 Ödemeler

7.2.1 İkramiye ödemeleri, yasaların öngördüğü vergi ve diğer kesintilerden sonra üye hesabına aktarılacak ve vergi mevzuatındaki değişiklikler ve vergi oranlarındaki değişiklikler oyunlara ve ikramiyelere yansıtılacaktır ve bu nedenle Üye, SISAL ŞANS ONLINE.'dan herhangi bir zarar ve kayıp talep edemez.

7.2.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiyeler için yapılan ödemeler, mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde SISAL ŞANS ONLINE tarafından SISAL ŞANS ONLINE hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Limitin üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye, SISAL ŞANS ONLINE 'dan, kimlik belgesinin aslı ve imzası karşılığında kimlik numarası ile fiziksel biletini alacak, Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuracak ve ikramiye tutarını alacaktır.

Üyeler yukarıda belirtilen limiti aşan piyango biletleri için SISAL ŞANS ONLINE'a başvurmazlarsa, ikramiyeleri zaman aşımına uğrayacak ve hiçbir ikramiye ödenmeyecektir.

Piyango biletleri çekiliş tarihinden hemen sonra imha edilir. Üyeler, ikramiye kazanan ve SISAL ŞANS ONLINE tarafından ikramiye verilen ve ikramiye kazanmayan ve yok edilen biletler için fiziksel olarak bilet talep etme hakkına sahip değildir.


7.3 Üyeler, hesap tutarlarını Üye banka hesaplarına aktarmak için bir transfer talep etmelidir.

7.4 Banka Havalesi yapmak için üyelerin herhangi bir bankada kendi hesapları olmalıdır. Üyenin ikramiye kazandığında ikramiye almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olan isim, Üye bilgileri bölümünde bildirilen isimle tam olarak aynı olmalıdır.


Üyenin SISAL ŞANS ONLINE Hesabı'ndaki tutar üyenin takdirine bağlı olsa bile, üçüncü tarafların banka hesaplarına aktarım yapılamaz. SISAL ŞANS ONLINE, doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemelerden ve doğru tutarlardan, bu işlemlerin zamanında ve tam olarak yatırılmasından sorumlu değildir ve Üyeler bu işlemlerle ilgili para transferlerinin yapıldığı Banka ile irtibata geçmelidir.

7.5 Üye Hesaplarından iş emriyle Üye Banka Hesaplarına aktaracakları tutar en az 20 TL (Yirmi Türk Lirası) olmalıdır. Bu miktar SISAL ŞANS ONLINE tarafından değiştirilebilir.

7.6 SISAL ŞANS ONLINE yabancı hesaplara ödeme yapmak zorunda değildir.

7.7 Üyelerin günde 100.000 TL'ye kadar para çekmelerine izin verilir. 2 iş günü içinde 100.000 TL'ye kadar nakit çıkış talebi ödenecektir. Çekilecek tutar 100.000 TL'den fazlaysa, SISAL ŞANS ONLINE, ek kontroller yapmak için zaman tanımak üzere normal şartlara göre ödemeyi 5 iş gününe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

7.8 SISAL ŞANS ONLINE genellikle para yatırmak veya para çekmek için bir ücret talep etmeyecektir. Ancak, para yatırma ve / veya para çekme işlevini kötüye kullandığınızdan şüphelenirsek, bu tür yanlış kullanımlarla ilgili olarak tarafımızdan yapılan masrafları karşılamak  için sizden bir ücret talep etme hakkımızı saklı tutarız.

7.9 SISAL ŞANS ONLINE, kendi takdirine bağlı olarak, zaman zaman promosyonlar, ikramiyeler veya diğer özel teklifler sunma ve reklam verme hakkını saklı tutar ve bu tekliflerin her biri sınırlı bir süre için geçerli olacak belirli hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Aşağıdakilerden herhangi birini kötüye kullandığınızdan veya kötüye kullanmaya çalıştığınızdan şüphelenmemiz durumunda, herhangi bir ödemeyi veya kazanç miktarını kesintiye uğratma veya reddetme veya tersine çevirme hakkımız olacaktır: (i) ikramiyeler; (ii) diğer promosyonlar; veya (iii) mevcut bir oyun veya yeni bir oyun ile ilgili olarak belirlenen belirli kurallar.

7.10 SISAL ŞANS ONLINE, üye tarafında dolandırıcılık veya hileli faaliyetlerden şüpheleniyorsa veya ödemelerinizden herhangi biri reddedilirse, hesabınızdan orijinal depozitonuzu aşan herhangi bir miktarı alıkoyma ve tarafımızdan gerekli görüldüğü takdirde, borçlusu olduğunuz ödemeleri tahsil etmek için herhangi bir yasal işlem başlatma hakkına sahip olacağız.

7.11 SISAL ŞANS ONLINE, kazancın doğru kişiye ödenmesini sağlamak için kazanan kişinin kimliği, bundan tatmin olacağımız doğrultusunda doğrulanana kadar herhangi bir ödeme veya kazanç miktarını durdurma hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yetki alanınızın yürürlükteki yasalarına göre veya başka bir şekilde bize noter tasdikli bir kimlik veya eşdeğer bir sertifikalı kimlik sağlamanızı talep etme hakkına sahip olacağız.


Madde 8- Sorumluluk:

8.1 SISAL ŞANS ONLINE, oyun kanallarında vb. olası bağlantı kesilmesi, sistem arızaları, teknik mesajlar vb.nedeniyle hata, gecikmiş veri aktarımı veya iletişim hataları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gönderilememe veya ertelenme nedeniyle ortaya çıkan ve/veya oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.2 Oyunlarla ilgili bilgi girişi yalnızca SISAL ŞANS ONLINE'ın kontrolü altındadır. SISAL ŞANS ONLINE'dan, oyunlar hakkında gerekli bilgiler verilmemesinden kaynaklı,  bahis ile ilgili herhangi bir kayıp veya hasar talep edilemez.

8.3 Üye, SISAL ŞANS ONLINE'a işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin yazılı, sözlü, internet ve / veya diğer elektronik medya aracılığıyla ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder; bununla ilgili zararlardan sadece Üye sorumlu olacaktır.


8.4 SISAL ŞANS ONLINE,  Üye tarafından bildirilen yanlış bilgiler nedeniyle (GSM numarası ve e-posta adresinin doğru ve/veya etkin olmaması da dahil olmak üzere) veya teknik nedenlerden dolayı (SMS'in gönderildiği Üyenin SMS hattı açık olmaması, Üyenin telefon ayarları SMS almak için uygun olmaması nedeniyle bilgi mesajları vb. hava ve karasal iletim şebekesinde arızalar vb.) meydana gelen eksiklik, gecikme, doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

8.5 İşbu Sözleşme uyarınca üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, SISAL ŞANS ONLINE tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak genişletilebilir veya daraltılabilir veya durdurulabilir. SISAL ŞANS ONLINE, işbu Sözleşmedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini önceden kabul ve taahhüt eder.


8.6 Üye, SISAL ŞANS ONLINE tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara ve/veya SISAL ŞANS ONLINE'a zarar vermesi durumunda bu tür hasarlardan kişisel olarak sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, ilgili üyelik SISAL ŞANS ONLINE tarafından sonlandırılabilir.


8.7 SISAL ŞANS ONLINE web sitesinde yayınlanan tüm yazılı, resimli, ses grafik ve / veya grafik olmayan malzemeler ile tüm malzemelerin kullanım hakkını saklı tutar. Üyelik, SISAL ŞANS ONLINE'ın fikri mülkiyetidir ve SISAL ŞANS ONLINE'ın sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili her türlü görsel ve işitsel materyaller ve bunların sunumları, SISAL ŞANS ONLINE'ın yazılı izni olmadan üye tarafından sahiplenilemez ve kullanılamaz ve bunları kopyalamak suretiyle kişisel ve genel kullanıma açamaz. Üye, bunları internet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve / veya pazarlama hakkına sahip olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SISAL ŞANS ONLINE'ın hizmetin sağlanması için kullanılan yazılımın telif hakları SISAL ŞANS ONLINE'a aittir ve Üye, bu yazılımı çoğaltmamayı, bir şekilde hizmet almak için hiçbir şekilde kullanmamayı taahhüt eder. SISAL ŞANS ONLINE, üyelerin bu materyalleri kullanmaları veya SISAL ŞANS ONLINE'ın bilgisi olmadan alıntı yapmaları durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini önceden beyan eder. Bu gibi durumlarda, tazminat hakkı, SISAL ŞANS ONLINE'ın maruz kalacağı hasar ve kayıplar için saklı tutulur.


8.8 SISAL ŞANS ONLINE, SISAL ŞANS ONLINE veritabanına veya web sitesine yapılan herhangi bir saldırı sonucu üyelik bilgilerinin kötü niyetli kullanıcılar tarafından erişiminden ve bu bilgilerin kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.


8.9 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; Üye, üçüncü şahısların tazminat taleplerinden SISAL ŞANS ONLINE'ın sorumlu tutulamayacağını önceden kabul ve taahhüt eder.


8.10 Üyeler, SISAL ŞANS ONLINE'ı üçüncü şahıslar aracılığıyla SISAL ŞANS ONLINE hesaplarına gönderdikleri paralar hakkında uğradıkları / uğrayabilecekleri kayıplardan sorumlu tutamazlar.


8.11 İşbu Sözleşmedeki, SISAL ŞANS ONLINE'ın mesuliyetsizliğini öngören tüm düzenlemeler, SISAL ŞANS ONLINE'ın ciddi kusurları olduğu ve sahtekarlığı durumunda geçerli olacaktır.

8.12 İşbu Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğu altındaki konularda, SISAL ŞANS ONLINE'ın tabi olacağı her türlü talep ve / veya ödeme ilgili Üyelere rücu edilir.


8.13 İşbu Sözleşme hak ve geri çekilme hükümlerine tabi değildir.

Madde 9- Ortak Hükümler:

9.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için işbu Sözleşme, üyelik başvurusu talebi ve başvurunun SISAL ŞANS ONLINE tarafından kabul edilmesi üzerine kurulur. Karşılıklı haklar ve yükümlülükler başvurunun kabulü üzerine yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, sözleşmenin yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

9.2 Üye hiçbir şekilde işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere aktaramaz ve devredemez.

9.3 Üye, SISAL ŞANS ONLINE kayıtlarının geçerliliğini önceden kabul eder ve SİSAL SANS ONLİNE'ın her türlü kayıt, belge ve defter kaydı ile SISAL ŞANS ONLINE'ın her türlü bilgisayar ve ses kaydı, mikrofilmleri ve mikrofişlerinin bağlayıcı ve bağlayıcı olacağını kabul eder. Üye, HUMK 287'inci Maddesi uyarınca bir kanıt sözleşmesi olduğunu kabul eder.

9.4 Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını ve her türlü hukuki ilişkilerin yerine getirilme yeri konusunda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yargı yetkisini kabul ve beyan etmişlerdir.


9.5. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerinin yazılı olarak aksi belirtilmedikçe yasal bildirim adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin yasal olarak geçerli bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.


İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır. Üye olmak isteyenler, Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriklerindeki tüm makaleleri koşulsuz olarak kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler.

Erişim bilgileri:
SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLER VE ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:8  34387 Şişli/İstanbul
www.SisalSans.com

Talep ve Şikayetleriniz İçin Erişim Bilgileri

SISAL ŞANS ONLINE Customer Service: 0850 390 73 33
E-Mail Address: destek@sisalsansonline.com


Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin