Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Süper Loto Oyun Kuralları

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1  Süper Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü Madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

 

Madde 2

Nasıl Oynanır ?

2.1  Süper Loto, 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3  Tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücreti 15 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4  Kazanan kombinasyon, 1 ila 60 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen altı rakamdan oluşur. Altı rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

 

Madde 3

Kazanma Kategorileri ve İkramiye Dağılımı

3.1  İkramiyeler aşağıdaki beş kategoriye ayrılmıştır:

a)      Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b)     İkinci kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

c)      Üçüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;

d)     Dördüncü kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e)     Beşinci kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2  Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür: 

a)      İkramiye havuzunun %42’si birinci kategori kazananlarına;

b)     İkramiye havuzunun %9’u ikinci kategori kazananlarına;

c)      İkramiye havuzunun %14’ü üçüncü kategori kazananlarına;

d)     İkramiye havuzunun %17’si dördüncü kategori kazananlarına;

e)     İkramiye havuzunun %18’i beşinci kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3  Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ilgili kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4  Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5  Her çekilişte, birinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, bir sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.6  Sisal Şans, istisnai durumlarda, Türkiye Varlık Fonu ile mutabık kalarak, bir yıl icinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.7  Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2.a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, kazanan oyuncu/oyunculara tüm miktarı ödemek üzere, Sisal Şans tarafından avans olarak fonlanır.

3.8  Bu istisnai durumlarda, düzenlenen ilk çekilişten itibaren Sisal Şans tarafından havuza eklenen ilk kategori ikramiye tutarına ulaşana kadar gerçekleşen çekilişlerde Sisal Şans’ın yaptığı avans Ödemesini geri alması için, Madde 3.2-a’ya göre birinci ikramiye ödülleri icin ayrılan oran, geçici olarak %21’e düşürülecek ve geri kalan %21 Sisal Şans’ın avans ödemesini karşılamak üzere kullanılacaktır.

Sisal Şans, bu istisnai durumlarda kazanılan özel ikramiye miktarı için ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, madde 3.2-a’da belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.

 

Madde 4

Oyun Formatları

4.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)      Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)     Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)      Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)     “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)     Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2  Oyun kuponu üzerinde her biri 1 ila 60 arasındaki rakamları içeren kolonlar yer alır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az altı rakamı işaretlemesi gerekir; altı rakamdan fazlasının işaretlenmesi bir sistem oyununu oluşturur (Madde 4.5).

4.3  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.4  4.1 sayılı maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5  Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6  Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

Süper Loto Sistem Tablosu
İşaretlenen Numara Sayısı Oluşturulan Kolon Sayısı Ödenecek Tutar
7 7 105 TL
8 28 420 TL
9 84 1.260 TL
10 210 3.150 TL
11 462 6.930 TL
12 924 13.860 TL
13 1.716 25.740 TL
14 3.003 45.045 TL

 

Madde 5

Ortak Oyun

5.1  Ortak oyun, bir sistem oyununun ayrı satın alınabilecek eşit değerdeki hisselere bölünmesidir. Her oyuncu, tek bir biletle bir sistem oyununun belirli bir kısmını satın alabilir. Kazanılması halinde kazanılan toplam tutar, ödenen hisse sayısına göre oyuncular arasında orantılı olarak paylaşılır.

5.2  Ortak Oyun, bayiler tarafından Oyun Terminalinden (Normal Ortak Oyun için) veya özel bir Sisal Şans platformu  olan “Sisal Şans Sistem PortalI” üzerinden (özel Ortak Oyun için) yaratılabilir.

5.3  Normal Ortak Oyun, Sisal Şans’ın kontrolü ve onayı ile bayi tarafından teklif ve organize edilir. Oyun onaylandıktan sonra bayi, ortak oyunu oluşturan tüm biletleri basar ve Normal Ortak Oyunu oluşturan tüm biletleri satışa çıkarma sorumluluğunu üstlenir. İlgili çekiliş sonunda satılmamış olan biletler bayinin mülkiyetinde olup bayi bu biletlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu biletlerin kazanan biletler olması halinde bayi, kazanan oyun biletlerini tahsil edebilir.

5.4  Özel Ortak oyun, Sisal Şans sorumluluğunda organize edilip uygulanır. Bu oyun Sisal Şans tarafından Sisal Şans Sistem Portalı üzerinden yayınlanır ve birden çok fiziki Satış Noktasına pazarlanır. Bayiler tarafından satın alınan hisseler oyunculara satılabilir hale gelir. Her bir Özel Ortak Oyun için Sisal Şans, bölünecek hisse sayısını belirler.

5.5  Ortak oyunlar iptal edilemez.

5.6  Sisal Şans, Ortak Oyunlar için oyun limitini belirler.

 

Madde 6

Bilet

6.1 Oyun Terminali, oyuncuya verilen  oyun biletini düzenler.

Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)      Oynanan oyun kombinasyonları;

b)     Çekiliş numarası;

c)      Çekiliş tarihi;

d)     Bayi kodu;

e)     Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)       Oynama  tarihi ve saati;

g)      Oyunun logosu.

6.2 Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir. Oyun satışa kapandıktan sonra veya biletin oynandığı günden sonra iptal işlemi yapılamaz.

6.3 Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

6.4Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

 

Madde 7

Çekiliş Süreçleri

7.1  Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen ve resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.  

7.2  Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)      Seçilen rakamlar;

b)     İkramiye  miktarı;

c)      Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)     İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)     Bültenin hazırlandığı tarih.

 

Madde 8

Yönetmeliklere Uygunluk

8.1 Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin