Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Milli Piyango Oyun Kuralları

 

 

1. Oyunun Tanımı

1.1  Milli Piyango, SisalSans tarafından önceden belirlenen ve/veya bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan, ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Her bir biletin üzerinde, 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Biletler üzerine basılan bu sıralı numara ile, önceden belirlenen ikramiyelere yönelik çekiliş yapılır. Kazananlar Madde 3 hükümleri uyarınca belirlenir.

1.2  Sisal Şans, çekilişlerin sıklığı ve çekilişlerin tarihini belirler. Çekilişler “Genel”, “Özel” ve “Yılbaşı” çekilişi olarak ayrılır.

2. Nasıl Oynanır?

2.1  Oyuncular, üzerinde numara basılı bulunan biletleri satın alarak oyuna katılır. Her çekiliş için bilet fiyatı ayrıca Sisal Şans tarafından belirlenir.

2.2  Her bir biletin numarası sıralı rakamlardan oluşur. Her çekiliş için çekilişe katılacak, biletin üzerine yazılı / basılı numaraların sayısı belirlenir.

2.3  Biletler “tam”, “yarım” ve “çeyrek” bilet olarak ayrılmaktadır. Tam bilet üzerinde basılı numaralar yalnızca bir bilet üzerinde mevcuttur; yarım bilet üzerinde basılı numaralar iki farklı bilet üzerinde mevcuttur; çeyrek bilet üzerinde basılı numaralar dört farklı bilet üzerinde mevcuttur. Üzerinde aynı numara bulunan biletler, üzerlerine basılan özel harfler ile birbirinden ayırt edilmektedir.

2.4  Yarım biletin fiyatı tam biletin yarısı kadar, çeyrek biletin fiyatı tam biletin çeyreği (dörtte biri) kadardır.

2.5  Kazanan numaralar birkaç küre içerisinden çekilmektedir (her rakam bir küreden çekilmektedir). Sisal Şans sistemi, her çekiliş sonucunun tahmin edilemez olmasını ve her bir bilet numarasının çekilme ihtimalinin aynı olmasını sağlamaktadır..

3. İkramiye Kategorileri ve İkramiyelerin Ödenmesi

3.1  İkramiyeler farklı ikramiye kategorileri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her çekiliş için ikramiye kategori sayısı belirlenmektedir.

3.2  Her çekiliş için, teselli ikramiyesi hariç olmak üzere, ikramiye kategorilerine yönelik aşağıdaki unsurlar belirlenmektedir (bkz. Madde 3.5):

a)     Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

b)     Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

3.3  Birinci ikramiye kategorisi için kazanan numara sayısı her çekiliş için her zaman 1’dir.

3.4  Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

3.5  Bunların yanı sıra ayrıca, birinci kategori için çekiliş sonucu belirlenmiş olan kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan tüm numaraları içerecek ve “teselli ikramiyesi” kategorisi olarak adlandırılacak ilave bir ikramiye kategorisi olacaktır.

3.6  Her çekiliş için her bir ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeler belirlenir.

3.7  Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.  Kazanan sıralı numara yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

3.8 Bilet üzerinde basılı numara birden fazla kategoride kazanmışsa, bu kategorilerden yalnızca en yüksek tutarlı olanın ikramiyesi alınabilir.

3.9 Her çekiliş için, Sisal Şans sistemine göre, kazanan biletin, iptal edilen biletler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple satılmamış, kayıp, çalınmış veya beklenen satış noktasına doğru şekilde teslim edilmemiş olması halinde, ilgili ikramiye alınamaz. Bu ikramiyenin değeri söz konusu çekiliş için dağıtılan nakdin bir parçası olamaz.

4. Oyun Formatları

4.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)     Basılı bilet satın alarak;

b)     Oyun terminali tarafından düzenlenecek, oyun terminali üzerinde yer alan mevcut bilet numaraları arasından rastgele dijital bilet satın alarak;

c)     Bayiden, oyun terminali üzerinde yer alan mevcut bilet numaraları arasından oyuncu tarafından belirtilecek belirli özelliklere uygun numara talep edilerek, oyun terminali tarafından düzenlenecek rastgele bilet satın alarak.

Oyuncular her halükarda tam, yarım veya çeyrek bilet tercih edebilir.

4.2  Online oyun hesabı açılarak, web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden dijital bilet de alınabilmektedir.

5. Önceden Basılmış Bilet ve Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1  Önceden basılmış biletler üzerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

a)     Satış fiyatı;

b)     Biletin payı (tam, yarım veya çeyrek);

c)     Çekiliş tarihi;

d)     Biletin çekilişe katılacağı numara;

e)     Seri harfi: tam biletler için harf her durumda “T” olmakla birlikte, yarım biletler için harf “Y” veya “Z”, çeyrek biletler için “G”, “U”, “R” veya “S” olabilmektedir;

f)      İkramiye ödemesi ve lojistik için biletlerin işlenmesine yönelik 2D barkod.

g)     Oyun kuralları özeti.

Önceden basılmış biletlerin ikramiye ödemesi için biletin ibrazı şarttır. İkramiyeler, ikramiyelerin alınmasına yönelik kabul edilen tek belge olan biletin hamiline ödenecektir.

5.2  Oyuncunun bayiden dijital bilet almak istemesi halinde, hamili tarafından ödülün alınmasına yönelik kabul edilecek tek belge, oyun terminali tarafından çıkarılan terminal çıktısı şeklindeki bilettir. Terminal çıktısı şeklindeki bilet üzerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

a)     Biletin çekilişe katılacağı numara;

b)     Biletin büyüklüğü (tam, yarım veya çeyrek) ve fiyatı;

c)     Çekiliş tarihi;

d)     Satın alınan bayi kodu;

e)     Oyunun oynanma tarihi ve kabul zamanı;

f)      Biletleri benzersiz şekilde belirleyen güvenlik kodu;

g)     Oyun logosu.

5.3  Oyuncunun Sisal Şans Merkezi Oyun Sistemi’nde bulunan oyuncu hesabı üzerinden online satın aldığı dijital biletler; bilet olarak  sayılmakta ve hesap sahibine ikramiye  alma hakkı tanımaktadır. Her halükarda sistem, oyuncuların bilgi amaçlı olarak bilete ilişkin verileri basabilmesine olanak sağlamaktadır.

5.4  Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan Biletlerin (önceden basılmış veya terminal çıktısı şeklinde) ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

6. Çekiliş Süreçleri

6.1  Çekiliş işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü, Sisal Şans tarafından görevlendirilen bir resmi kontrol komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

6.2  Çekilişin ertesi günü, çekiliş sonuçları, Sisal Şans internet sitesinde Resmi Bülten olarak yayınlanmaktadır.  Bültende, çekiliş sonucunda kazanan numaraları belirleyen komisyon tarafından onaylanmış aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

a)     Her ikramiye kategorisi için çekilen numaralar;

b)     Her ikramiye kategorisi için ikramiye değeri;

c)     Bültenin açıklandığı tarih.

6.3  Halihazırda çekilmiş olan bir numaranın aynı ikramiye kategorisinde ikinci kez çekilmesi durumunda, farklı bir kazanan numara çekilene kadar çekiliş tekrarlanır.

6.4  Sisal Şans, Türkiye Varlık Fonu’nun bilgi ve onayı ile; birinci kategori ikramiyesi, satılan numaralardan birine çıkana kadar çekilişi tekrar etmek suretiyle, belirli çekilişler için birinci kategori ikramiyesinin verilmesini garanti etme ve birinci kategori ikramiyesi için mevcut tüm tutarı, birinci kategoride kazanan numaralara sahip tüm satılan biletler arasında, biletlerin payına (tam, yarım veya çeyrek) bakılmaksızın bölebilme kararı alabilir. 

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1 Oyuna katılım, bu oyun planının ve piyango oyunlarına ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin