Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı
Kazı Kazan Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı 

1.1   Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2   Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

2. Nasıl Oynanır?

2.1   Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2   Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3   Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda  belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

3. İkramiye Kategorileri

3.1   İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir.

Kazanılan herhangi bir ikramiyenin ödeme süresinin 1 yıldan uzun olması durumunda, Türkiye Varlık Fonu,  Harici Sağlayıcı/Kazı Kazan Varlık Yönetimi ve ikramiye kazanan kişi arasında bir sözleşme yapılır. Türkiye Varlık Fonu kazanılan tutarı Harici Sağlayıcı’ya/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi’ne tahsis eder. İşbu kapsamda ikramiye kazanan her bir kişi ile Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi arasında belirlenen süre boyunca belirlenen aylık ikramiye tutarında ödeme hakkı veren bir varlık yönetim sözleşmesi imzalanır. Söz konusu sözleşme uyarınca ikramiye tutarı ……….. adında ayrı bir dahili varlık yönetim hesabında muhafaza edilir. İşbu yönetim vergi ve idari masraflar aylık ödemelerden düşülmek kaydıyla ikramiyeye eşit tutarın tüm yeniden değerlemeleri ile birlikte Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi tarafından ikramiye kazanan kişiye ödenmesini garanti altına almaktadır.

3.3   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.4   Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.5   Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.6   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.7   Kazanan biletin satılmamış olması, kayıp, çalıntı olması veya herhangi bir sebepten iletilmesi gereken satış noktasına düzgün bir şekilde teslim edilmemiş olması halinde ilgili biletlere ikramiye talep edilemez.

3.8   Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez.

Oyuncu

Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;

(ii)           Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;

(iii)       Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;

(iv)         Tamamen veya kısmen boş;

(v)          İkramiye ödeme süresi geçmiş;

(vi)         Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir. 

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır. 

4. Bilet

4.1   Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

a)       Bilet seçeneğinin adı;

b)      Bilet fiyatı;

c)       İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;

d)      Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;

e)      Kazanılabilecek İkramiyeler;

f)        Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;

g)       O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;

h)      Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;

i)        Bilet seri numarası

4.2   Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve  ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.

4.3   Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.

5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1   Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.

6. Resmi Bülten

6.1   Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet  seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:

a)       Satılan toplam bilet sayısı;

b)      Toplam ciro;

c)       Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;

d)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;

e)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;

f)        Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;

g)       Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;

h)      İkramiye dağıtma yüzdesi;

i)        Bültenin belirlendiği tarih.

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1    Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Aşağıda Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans (20 ve 30 TL), Para Yağmuru, Süper 7, Altın Yumurta (10 ve 20 TL), Milyonerler Kulübü (20, 30 ve 50 TL), 10'a Katla, Hazine Haritası, Süper Altın (10 ve 30 TL), 20’ye Katla, 500 Matik, Mega Altın (50 ve 100 TL), Elmas 7 (50 TL), Şans Yıldızı (20 TL), 30’a Katla (30TL), Altın Gol! (50 TL) ve Her Yönde Kazan (100 TL) oyunlarına ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

Satışı ve İkramiye Ödemesi Bitmiş Kartlar:

Süper 7

Son Satış Tarihi: 31.12.2021

İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2022

Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2023

Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet)  66.849.840
Kart Fiyatı (TL)
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) 334.249.200

 

İkramiye 
Kategorisi
İkramiye Miktarı (TL) Toplam İkramiye Adedi Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL)
1 200.000 50 50 ₺10.000.000 ₺0
2 10.000 491 487 ₺4.870.000 ₺40.000
3 1.000 5.013 4.933 ₺4.933.000 ₺80.000
4 200 14.965 14.623 ₺2.924.600 ₺68.400
5 100 206.013 202.941 ₺20.294.100 ₺307.200
6 50 766.338 751.180 ₺37.559.000 ₺757.900
7 20 3.202.201 3.167.840 ₺63.356.800 ₺687.220
8 10 4.420.938 4.353.049 ₺43.530.490 ₺678.890
9 5 5.414.745 5.299.298 ₺26.496.490 ₺577.235
  Toplam 14.030.754 13.794.401 ₺213.964.480 ₺3.196.845

 

Aşağıda Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans (20 ve 30 TL), Para Yağmuru, Süper 7, Altın Yumurta (10 ve 20 TL), Milyonerler Kulübü (20, 30 ve 50 TL), 10'a Katla, Hazine Haritası, Süper Altın (10 ve 30 TL), 20’ye Katla, 500 Matik, Mega Altın (50 ve 100 TL), Elmas 7 (50 TL), Şans Yıldızı (20 TL), 30'a Katla (30 TL) , Altın Gol! (50 TL) ve Her Yönde Kazan (100 TL) oyunlarına ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. seriden oluşan toplam 280.976.920 adet Altın kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023 

ALTIN - 5 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 180
10.000 2.048
1.000 20.035
200 63.066
100 863.151
50 3.229.411
20 13.479.427
10 18.582.052
5 22.846.412

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 30.081.240 adet Şans Dağı kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023 

ŞANS DAĞI - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 20
10.000 1.009
200 70.277
100 365.926
50 691.910
30 782.067
20 2.233.035
10 2.664.184

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 30.595.050 adet 12 Ay Şans (20 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

12 AY ŞANS - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.200.000 18
10.000 1.483
500 61.119
200 227.631
100 1.553.853
40 2.209.386
20 3.125.010

 

Aşağıdaki adetler 4. seriden oluşan toplam 9.818.950 adet 12 Ay Şans (30 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

12 AY ŞANS - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.400.000 3
10.000 556
500 24.076
200 194.422
100 687.457
50 785.171
30 1.003.000

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. ve 5. seriden oluşan toplam 76,066,240 adet Para Yağmuru kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

PARA YAĞMURU - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 34
10.000 6.253
500 223.762
200 1.045.617
100 5.295.723
50 7.188.618
30 7.566.647

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 66.851.760 adet Süper 7 kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2021

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2022

SÜPER 7 - 5 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
200.000 50
10.000 491
1.000  5.013
200 14.965
100 206.013
50 766.338
20 3.202.201
10 4.420.938
5.414.745

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 60.757.100 adet Altın Yumurta (10 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

ALTIN YUMURTA – 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 42
10.000 1.089
200 136.674
100 698.701
50 1.422.832
30 1.599.698
20 5.063.094
10 5.437.814

 

Aşağıdaki adetler 5. seriden oluşan toplam 20.288.880 adet Altın Yumurta (20 TL) kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024

ALTIN YUMURTA - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 7
10.000 240
400 43.184
200 234.714
100 540.901
60 743.986
40 1.623.129
20 1.623.155

 

Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 50.959.920 adet Milyonerler Kulübü (20 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 30
10.000 2.037
500 101.355
200 407.948
100 2.547.996
40 3.739.198
20 5.503.709

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. ve 5. seriden oluşan toplam 19,845,250 adet Milyonerler Kulübü (30 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 12
10.000 323
500 54.080
200 486.269
100 1.190.601
50 1.458.618
30 2.143.297

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 6. ve 7. seriden oluşan toplam 45,202,200 adet Milyonerler Kulübü (50 TL) kartı içindir.

MİLYONERLER KULÜBÜ - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 15
20.000 61
5.000 1.516
1.000 18.085
500 201.881
300 854.354
200 1.190.353
150 1.506.536
100 3.254.737
50 4.704.105

Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 65.350.180 adet 10’a Katla kartı içindir.

Son satış tarihi 31.12.2022

İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2023

10' A KATLA - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500.000 39
10.000 318
1000 12.868
200 147.534
100 810.458
50 1.458.644
30 1.773.149
20 5.186.406
10 5.851.063

 

Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 14.709.560 adet Hazine Haritası kartı içindir.

HAZİNE HARİTASI - 20 TL 1. seri
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1,000,000 9
10.000 961
200 149.156
100 784.482
40 1.127.854
20 1.475.792

 

Aşağıdaki adetler 1. ve 2. seriden oluşan toplam 150.837.120 adet Süper Altın (10 TL) kartı içindir.

SÜPER ALTIN - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500,000 45
10.000 911
2.000 9.641
500 33.141
200 461.508
100 1.748.471
40 7.990.588
20 9.525.263
10 12.057.381

 

Aşağıdaki adetler 3. ve 4. seriden oluşan toplam 81.082.080 adet Süper Altın (30 TL) kartı içindir.

SÜPER ALTIN - 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 16
20.000 305
5.000 1.316
1.500 3.248
500 103.839
300 1.013.534
120 4.873.050
60 5.733.806
30 8.213.940

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 71,200,540 adet 20’ye Katla kartı içindir.

Son satış tarihi: 31.12.2023

İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024

20'YE KATLA - 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 24
10.000 400
2.000 1.775
800 10.577
400 155.334
200 883.106
100 1.946.119
60 2.118.509
40 5.650.753
20 6.004.077

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 75,395,160 adet 500 Matik kartı içindir.

500 MATİK - 10 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
500 135.401
50 2.700.106
30 3.418.346
20 5.485.454
10 6.739.341

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 25,457,400 adet Mega Altın (50 TL) kartı içindir.

MEGA ALTIN - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 5
10.000 1.531
500 170.445
300 279.478
200 1.406.750
100 2.400.652
50 3.045.381

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. seriden oluşan toplam 7.595.650 adet Mega Altın (100 TL) kartı içindir.

MEGA ALTIN - 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 2
20.000 38
10.000 209
2.000 3.765
1.000 48.614
500 75.977
400 396.934
200 678.628
100 860.796

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 10,223,700 adet Elmas 7 kartı içindir.

ELMAS 7 - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 3
10.000 607
500 170.395
300 61.418
200 276.883
100 1.115.557
50 1.278.008

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 2. seriden oluşan toplam 29.765.900 adet Elmas 7 kartı içindir.

ELMAS 7 - 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 6
20.000 891
5.000 3.534
1.000 19.737
500 186.768
300 332.382
200 933.155
100 3.228.569
50 3.711.439

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 29.796.400 adet Şans Yıldızı (20 TL) kartı içindir.

Şans Yıldızı – 20 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
1.000.000 7
10.000 95
1.000 2.173
500 59.555
200 367.918
100 822.924
50 893.803
40 2.365.873
20 2.612.199

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 30.490.680 adet 30’a Katla (30 TL) kartı içindir.

30'a Katla – 30 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
2.000.000 7
20.000 151
3.000 608
1.500 3.044
600 36.619
300 365.896
150 777.558
90 911.637
60 2.515.655
30 2.983.774

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 9.946.900 adet Altın Gol! (50 TL) kartı içindir.

Altın Gol! – 50 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
4.000.000 2
20.000 9
5.000 995
1.000 3.855
500 35.817
400 83.374
250 179.095
200 354.743
100 862.279
50 1.060.879

 

Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 7.418.750 adet Her Yönde Kazan (100 TL) kartı içindir.

Her Yönde Kazan – 100 TL  
İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Adedi
8.000.000 2
20.000 53
10.000 602
2.000 5.983
1.000 64.360
500 98.921
300 445.093
200 583.608
100 830.988

 

* İkramiye adetleri satışa çıkmadan önceki adetlerdir.

 

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin