Kazı Kazan Oyun Kuralları

1. Oyunun Tanımı

1.1   Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2   Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

2. Nasıl Oynanır?

2.1   Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2   Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3   Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda  belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

3. İkramiye Kategorileri

3.1   İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir.

Kazanılan herhangi bir ikramiyenin ödeme süresinin 1 yıldan uzun olması durumunda, Türkiye Varlık Fonu,  Harici Sağlayıcı/Kazı Kazan Varlık Yönetimi ve ikramiye kazanan kişi arasında bir sözleşme yapılır. Türkiye Varlık Fonu kazanılan tutarı Harici Sağlayıcı’ya/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi’ne tahsis eder. İşbu kapsamda ikramiye kazanan her bir kişi ile Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi arasında belirlenen süre boyunca belirlenen aylık ikramiye tutarında ödeme hakkı veren bir varlık yönetim sözleşmesi imzalanır. Söz konusu sözleşme uyarınca ikramiye tutarı ……….. adında ayrı bir dahili varlık yönetim hesabında muhafaza edilir. İşbu yönetim vergi ve idari masraflar aylık ödemelerden düşülmek kaydıyla ikramiyeye eşit tutarın tüm yeniden değerlemeleri ile birlikte Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi tarafından ikramiye kazanan kişiye ödenmesini garanti altına almaktadır.

3.3   Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.4   Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.5   Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.6   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.7   Kazanan biletin satılmamış olması, kayıp, çalıntı olması veya herhangi bir sebepten iletilmesi gereken satış noktasına düzgün bir şekilde teslim edilmemiş olması halinde ilgili biletlere ikramiye talep edilemez.

Tahrip edilmiş, yırtılmış, delinmiş biletlere, sahte biletlere, ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen veyahut ikramiye ödeme süresi geçmiş biletlere ikramiye talep edilemez.

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır.

Aşağıda Altın,Şans Dağı ve 12 Ay Şans'a ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.

ALTIN

 

 

ŞANS DAĞI

 

 

12 AY ŞANS

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

 

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

200.000

30

 

500.000

20

 

1.200.000

12

10.000

307

 

10.000

1.009

 

10.000

995

1.000

3.052

 

200

70.277

 

500

40.515

200

9.120

 

100

365.926

 

200

151.985

100

125.367

 

50

691.910

 

100

1.037.134

50

466.738

 

30

782.067

 

40

1.474.969

20

1.949.970

 

20

2.233.035

 

20

2.086.345

10

2.691.844

 

10

2.664.184

 

 

 

5

3.297.199

 

 

 

 

 

 

                         

*İkramiye adetleri satışa çıkmadan önceki adetlerdir.

ALTIN

2.seri

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

200.000

25

10.000

237

1.000

2.479

200

7.421

100

101.981

50

379.047

20

1.583.983

10

2.186.441

5

2.678.385

* 2. Seriye ait tutarlardır. 

 

Aşağıdaki adetler 1. Seri ve toplamda 10.378.0970 adet 10’a Katla kartı içindir.

10'a Katla

1.seri

İkramiye Miktarı (TL)

İkramiye Adedi

500.000

6

10.000

50

1.000

2.061

200

23.420

100

128.728

50

231.667

30

281.687

20

823.573

10

929.276

4. Bilet

4.1   Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:

a)       Bilet seçeneğinin adı;

b)      Bilet fiyatı;

c)       İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;

d)      Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;

e)      Kazanılabilecek İkramiyeler;

f)        Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;

g)       O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;

h)      Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;

i)        Bilet seri numarası

4.2   Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve  ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.

4.3   Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.

5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet

5.1   Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.

6. Resmi Bülten

6.1   Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet  seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:

a)       Satılan toplam bilet sayısı;

b)      Toplam ciro;

c)       Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;

d)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;

e)      Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;

f)        Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;

g)       Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;

h)      İkramiye dağıtma yüzdesi;

i)        Bültenin belirlendiği tarih.

7. Yönetmeliklere Uygunluk

7.1    Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

 

Yardıma mı ihtiyacın var?