Çılgın Sayısal Loto Oyun Kuralları

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1  Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

 

Madde 2

Nasıl Oynanır?

2.1  Sayısal Loto, 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3  Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 3 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4  Kazanan kombinasyon, her çekilişte 1 ila 90 (dahil) arasındaki rakamlardan oluşan bir seriden çıkar. Altı rakamın yanı sıra “Joker” adı verilen bir rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

 

 

Madde 3

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

3.1  İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)      Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b)     İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c)      Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d)     Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e)     Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f)       Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2  Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür: 

a)      İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b)     İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına; 

c)      Iİkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d)     İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e)     İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f)       İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir. 

3.3  Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4  Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5  Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

·        Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

·        Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6  Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7  Sisal Şans, istisnai durumlarda, Türkiye Varlık Fonu ile mutabık kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8  Bu istisnai durumlarda, düzenlenen ilk çekilişten itibaren Sisal Şans tarafından havuza eklenen ilk kategori ikramiye tutarına ulaşana kadar gerçekleşen çekilişlerde ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

·        Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu’na aktarılır (Madde 4.2),

·        Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu’na aktarılır (madde 4.1.).

3.9  Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu’ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu’nun, Sisal Şans’ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai cekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı icin ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.

 

Madde 4

Fonlar

4.1  Bu oyunda Özel Çekiliş Fonu bulunmaktadır. Bu Fon, Madde 3.2’de açıklandığı şekilde dolar ve özel çekilişlerde istisnai ikramiyelerin ödenmesi için kullanılır.

4.2  Bu oyunda, 3.5 sayılı Maddede açıklandığı üzere Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu bulunmaktadır. Bu Fonun değeri, birinci ikramiye kategorisinin kazanmasından sonra Büyük İkramiyenin yeniden başlatılması için kullanılır.

 

Madde 5

Oyun Formatları

5.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)      Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)     Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)      Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)     “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)     Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

5.2  Oyun kuponu üzerinde her biri 1 ila 90 arasındaki rakamları içeren kolonlar bulunur. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az altı rakamı işaretlemesi gerekir; altı rakamdan fazlasının işaretlemesi bir sistem oyununu oluşturur (Madde 5.6).

5.3  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

5.4  5.1 sayılı Maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

5.5  Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

5.6  Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

 

Madde 6

Ortak oyun

6.1  Ortak oyun, bir sistem oyununun ayrı satın alınabilecek eşit değerdeki hisselere bölünmesidir. Her oyuncu, tek bir biletle bir sistem oyununun belirli bir kısmını satın alabilir. Kazanılması halinde kazanılan toplam tutar, ödenen hisse sayısına göre oyuncular arasında orantılı olarak paylaşılır.

6.2  Ortak Oyun, bayiler tarafından Oyun Terminalinden (Normal Ortak Oyun için) veya özel bir Sisal Şans platformu  olan “Sisal Şans Sistem Portalı” üzerinden (Özel Ortak Oyun için) yaratılabilir.

6.3  Normal Ortak Oyun, Sisal Şans’ın kontrolü ve onayı ile bayi tarafından teklif ve organize edilir. Oyun onaylandıktan sonra bayi, bahsi oluşturan tüm biletleri basar ve Normal Ortak Oyunu oluşturan tüm biletleri satışa koyma sorumluluğunu üstlenir. İlgili çekiliş sonunda satılmamış olan biletler bayinin mülkiyetinde olup bayi bu biletlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu biletlerin kazanan biletler olması halinde bayi, oyun biletlerini tahsil edebilir.

6.4  Özel Ortak Oyun, Sisal Şans sorumluluğunda organize edilip uygulanır. Bu oyun, Sisal Şans tarafından Sisal Şans Sistem Portali üzerinden yayınlanır ve birden çok fiziki Satış Noktasına pazarlanır. Bayiler tarafından satın alınan hisseler oyunculara satılabilir hale gelir. Her bir Özel Ortak oyun için Sisal Şans, bölünecek hisse sayısını belirler.

6.5  Ortak oyunlar iptal edilemez.

6.6  Sisal Şans, Ortak Oyunlar için oyun limitini belirler.

 

Madde 7

Bilet

7.1  Oyun Terminali, oyuncuya verilen  oyun biletini düzenler.

7.2  Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)      Seçilen rakamlar;

b)     Çekiliş numarası;

c)      Çekiliş tarihi

d)     Bayi kodu;

e)     Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)       Oynama  tarihi ve saati;

g)      Oyunun logosu.

7.3  Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir. Oyun satışa kapandıktan sonra veya biletin oynandığı günden sonra iptal işlemi yapılamaz.

7.4  Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

7.5  Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

 

Madde 8

Çekiliş Süreçleri

8.1  Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

8.2  Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)      Kazanan kombinasyon;

b)     İkramiye miktarı;

c)      Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)     İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)     Bültenin hazırlandığı tarih.

 

Madde 9

Yönetmeliklere Uygunluk

9.1  Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

Yardıma mı ihtiyacın var?