Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

Çılgın Sayısal Loto Oyun Kuralları

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1  Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2  Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

 

Madde 2

Nasıl Oynanır?

2.1  Sayısal Loto, 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 90 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3  Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 10 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4  Kazanan kombinasyon, her çekilişte 1 ila 90 (dahil) arasındaki rakamlardan oluşan bir seriden çıkar. Altı rakamın yanı sıra “Joker” adı verilen bir rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Madde 3

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

3.1  İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)      Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b)     İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c)      Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d)     Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e)     Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f)       Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2  İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür: 

a)      İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b)     İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına; 

c)      İkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d)     İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e)     İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f)       İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir. 

3.3  Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4  Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5  Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

·        Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

·        Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6  Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7  Sisal Şans, istisnai durumlarda, Türkiye Varlık Fonu ile mutabık kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8  Bu istisnai durumlarda, düzenlenen ilk çekilişten itibaren Sisal Şans tarafından havuza eklenen ilk kategori ikramiye tutarına ulaşana kadar gerçekleşen çekilişlerde ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

·        Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu’na aktarılır (Madde 4.2),

·        Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu’na aktarılır (madde 4.1.).

3.9  Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu’ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu’nun, Sisal Şans’ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Sisal Şans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai çekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı icin ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.

 

Madde 4

Fonlar

4.1  Bu oyunda Özel Çekiliş Fonu bulunmaktadır. Bu Fon, Madde 3.2’de açıklandığı şekilde dolar ve özel çekilişlerde istisnai ikramiyelerin ödenmesi için kullanılır.

4.2  Bu oyunda, 3.5 sayılı Maddede açıklandığı üzere Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu bulunmaktadır. Bu Fonun değeri, birinci ikramiye kategorisinin kazanılmasından sonra Büyük İkramiyenin yeniden başlatılması için kullanılır.

 

Madde 5

Oyun Formatları

5.1  Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)      Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)     Önceden oynanmış biletleri satın alarak;

c)      Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)     “Sen Seç” imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)     Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

5.2  Oyun kuponu üzerinde her biri 1 ila 90 arasındaki rakamları içeren kolonlar bulunur. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az altı rakamı işaretlemesi gerekir; altı rakamdan fazlasının işaretlenmesi bir sistem oyununu oluşturur (Madde 5.5).

5.3  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

5.4  5.1 ve 5.3 sayılı Maddelerde belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

5.5  Sistem oyunu çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

5.6  Sisal Şans’ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

Çılgın Sayısal Loto Sistem Tablosu
İşaretlenen Numara Sayısı Oluşturulan Kolon Sayısı Ödenecek Tutar
7 7 70 TL
8 28 280 TL
9 84 840 TL
10 210 2.100 TL
11 462 4.620 TL
12 924 9.240 TL
13 1.716 17.716 TL
14 3.003 30.030 TL
15 5.005 50.050 TL
16 8.008 80.080 TL
17 12.376 123.760 TL
18 18.564 185.640 TL
19 27.132 271.320 TL

 

Madde 6

Ortak oyun

6.1  Ortak oyun, bir sistem oyununun ayrı satın alınabilecek eşit değerdeki hisselere bölünmesidir. Her oyuncu, tek bir biletle bir sistem oyununun belirli bir kısmını satın alabilir. Kazanılması halinde kazanılan toplam tutar, ödenen hisse sayısına göre oyuncular arasında orantılı olarak paylaşılır.

6.2  Ortak Oyun, bayiler tarafından Oyun Terminalinden (Normal Ortak Oyun için) veya özel bir Sisal Şans platformu  olan “Sisal Şans Sistem Portalı” üzerinden (Özel Ortak Oyun için) yaratılabilir.

6.3  Normal Ortak Oyun, Sisal Şans’ın kontrolü ve onayı ile bayi tarafından teklif ve organize edilir. Oyun onaylandıktan sonra bayi, bahsi oluşturan tüm biletleri basar ve Normal Ortak Oyunu oluşturan tüm biletleri satışa koyma sorumluluğunu üstlenir. İlgili çekiliş sonunda satılmamış olan biletler bayinin mülkiyetinde olup bayi bu biletlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu biletlerin kazanan biletler olması halinde bayi, oyun biletlerini tahsil edebilir.

6.4  Özel Ortak Oyun, Sisal Şans sorumluluğunda organize edilip uygulanır. Bu oyun, Sisal Şans tarafından Sisal Şans Sistem Portalı üzerinden yayınlanır ve birden çok fiziki Satış Noktasına pazarlanır. Bayiler tarafından satın alınan hisseler oyunculara satılabilir hale gelir. Her bir Özel Ortak oyun için Sisal Şans, bölünecek hisse sayısını belirler.

6.5  Ortak oyunlar iptal edilemez.

6.6  Sisal Şans, Ortak Oyunlar için oyun limitini belirler.

 

Madde 7

Bilet

7.1  Oyun Terminali, oyuncuya verilen  oyun biletini düzenler.

7.2  Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)      Seçilen rakamlar;

b)     Çekiliş numarası;

c)      Çekiliş tarihi;

d)     Bayi kodu;

e)     Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)       Oynama  tarihi ve saati;

g)      Oyunun logosu.

7.3 Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir. Oyun satışa kapandıktan sonra veya biletin oynandığı günden sonra iptal işlemi yapılamaz.

7.4 Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

7.5 Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

 

Madde 8

Çekiliş Süreçleri

8.1  Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

8.2  Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)      Kazanan kombinasyon;

b)     İkramiye miktarı;

c)      Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)     İkramiye havuzunun, birinci ikramiye kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarlar;

e)     Bültenin hazırlandığı tarih.

 

Madde 9

Yönetmeliklere Uygunluk

9.1  Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.

 

Oyun kuralları

Ek oyun “SÜPER STAR”

Madde 1

Oyunun Tanımı

1.1  Süper  Star, Sayısal Loto’nun ek ve isteğe bağlı oyunudur. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

1.2  Süper Star’da her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar 3’üncü Madde Hükümlerine göre belirlenir.

1.3  Süper Star’ın çekiliş tarihleri Sayısal Loto’nun çekiliş tarihleriyle aynıdır.

 

Madde 2

Nasıl Oynanır?

2.1  Süper Star, 1 ila 90 (dahil) arasındaki bir rakamın doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2  Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 90 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşmakta olup Sayısal Loto kombinasyonuyla bağlantılıdır. Tek bir Süper Star kombinasyonunun (kolon) ücreti 5 TL’dir. Süper Star’da en düşük maliyetli oyun seçeneği, bir Sayısal Loto oyun kombinasyonuna (kolon) ve bir Süper Star kombinasyonuna (kolon) eşittir.

2.3  Kazanan numara, her çekilişte 1 ila 90 (dahil) arasındaki rakamlardan oluşan bir seriden çıkar. Rakam, Sayısal Lotodakinden farklı rakamlardan oluşan bir seriden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

 

Madde 3

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

3.1  İkramiyeler aşağıdaki sekiz kategoriye ayrılmıştır:

a)      Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

b)     İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

c)      Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

d)     Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

e)     Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

f)       Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

g)      Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

h)     Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

3.2  Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşit olup Süper Star Fonunu doldurur (Madde 4).

3.3  Her kategori için ikramiye tutarı aşağıdaki şekildedir:

a)      Birinci kategoriden kazananların ikramiyesi, 12.500.000 TL’lik bir Süper İkramiye;

b)     İkinci kategoriden kazananların ikramiyesi, 6.250.000 TL’lik bir Süper İkramiye;

c)      Üçüncü kategoriden kazananların ikramiyesi, Sayısal Loto çekilişinde tutturulan “kişi başına düşen 5 bilen” tutarının 10 katı;

d)     Dördüncü kategoriden kazananların ikramiyesi, Sayısal Loto çekilişinde tutturulan “kişi başına düşen 4 bilen” tutarının 50 katı;

e)     Beşinci kategoriden kazananların ikramiyesi, Sayısal Loto çekilişinde tutturulan “kişi başına düşen 3 bilen” tutarının 100 katı;

f)       Altıncı kategoriden kazananların ikramiyesi 500 TL;

g)      Yedinci kategoriden kazananların ikramiyesi 50 TL;

h)     Sekizinci kategoriden kazananların ikramiyesi ise 25 TL’dir.

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

Her bir kategori için belirlenen ikramiye miktarları  uygun şekilde yeniden düzenlenir.

3.4  Birinci, ikinci veya üçüncü kategoride birden fazla kazanan olması halinde ilgili ikramiye, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.5  Süper Star ikramiyeleri, Sayısal Loto ikramiyelerine eklenir.

 

Süperstar'ı Bilirsen
Kazanan Kategoriler Ek Olarak Kazanırsın
6 + Süperstar 12.500.000 TL
5+1 (Joker) + Süperstar 6.250.000 TL
5 + Süperstar 5 Bilen İkramiyesinin 10 Katı
4 + Süperstar 4 Bilen İkramiyesinin 50 Katı
3 + Süperstar 3 Bilen İkramiyesinin 100 Katı
2 + Süperstar 500 TL
1 + Süperstar 50 TL
0 + Süperstar 25 TL

 

Madde 4

Süper Star Fonu

4.1  Her çekilişte eğer ikramiye havuzuyla, dağıtılan ikramiye arasındaki fark artıysa, o fark Süper Star Fonuna tahsis edilir.

4.2  Her çekilişte eğer ikramiye havuzuyla, dağıtılan ikramiye arasındaki fark eksiyse, o fark Süper Star Fonundan alınır.

4.3   4.2 sayılı Maddenin gerçekleşmesi durumunda eğer Süper Star Fonundaki para miktarı, kazanılan tüm ikramiyelerin tam ödemesini garanti edemezse Sisal Şans, gereken bedeli öngörerek fonu doğrudan kendisi tamamlar. Bu bedel, fon yeniden dolduğunda Sisal Şans’a iade edilecektir.

 

Madde 5

Oyun Formatları

5.1  Fiziki Satış Noktasında Sayısal Loto oynayan oyuncuların, önceden seçmiş oldukları Sayısal Loto seçeneğine bakılmaksızın Süper Star seçeneğini seçme imkânı vardır. 

5.2  Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

 

Madde 6

Bilet

6.1  Süper Star seçeneğini içeren oyunların  biletlerinde oynanan Süper Star rakamları da yer almalıdır.

6.2  Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

6.3  Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

 

Madde 7

Ek Bilgiler

7.1 Süper Star oyun kurallarında yer almayan diğer tüm durumlar için Sayısal Loto oyun kuralları geçerlidir. 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin