Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

SİSAL ŞANS KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi  (“Sisal Şans”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nundan (“KVKK”) kaynaklı aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu metni hazırladık.

Aydınlatma metnimiz ile Sisal Şans olarak size ilişkin işlediğimiz kişisel veri kategorilerini, bu kategorilerde yer alan kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimizi, aktarım gerçekleştirdiğimiz tarafları, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki dayanaklarımızı size şeffaf bir şekilde açıklamayı hedefliyoruz.

1.     Kişisel Veri İşleme Faaliyetine Konu Kişisel Veriler

Sisal Şans olarak kimlik, iletişim, işlem güvenliği, hukuki işlem, finans kategorilerinde yer alan kişisel veriler ile bilet ve kupon numarası, talep ve şikayet içeriği, kullanım alışkanlıkları ve çerezleri işliyoruz.

Sisal Şans olarak çerezler vasıtaysıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için www.millipiyangoonline.com internet adresimizde yer alan Çerez Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

2.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz aşağıda yer verdiğimiz amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ve dayandığımız hukuki dayanaklar çerçevesinde, Sisal Şans tarafından, www.millipiyangoonline.com üzerinden tamamen otomatik yollarla, elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, üye olurken bilgilerinizi ilettiğiniz üyelik formu, www.millipiyangoonline.com internet adresimizde kullandığımız sistemler, kullandığımız çerezler ve çağrı merkezimiz gibi talep ve şikayetlerinizi ilettiğiniz kanallar üzerinden toplanmaktadır.

3.     Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız ve Hukuki Dayanaklar

Kişisel verileriniz KVKK m.5’e uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemler alınarak işlenmektedir. Sisal Şans olarak olarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel Veri İşleme Amacı

Hukuki Dayanak

Üyelerimize elektronik ticari ileti gönderimi gönderimi gerçekleştirmek, kişiselleştirilmiş ve tercihlerinize uygun pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek

KVKK m 5/1, Açık Rıza

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango İdaresi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçlar Araştırma Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi ve belge taleplerin karşılanması, KVKK kapsamında iletilen bilgi edinme başvurularının cevaplanması, 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak tabi olduğumuz mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kazanan bilet ve kuponlara ilişkin ödemelerin yapılması

KVKK m. 5/2/a, Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

www.millipiyangoonline.com üye kadınızın oluşturulması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, online şans oyunları oynamanız için gerekli teknik alt yapının sağlanması, üyelik iptallerinin gerçekleştirilmesi, kişisel üye profilinizin oluşturulması, Sisal Şans ile aranızda akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesi, kazanan bilet ve kuponlara ilişkin ödemelerin yapılması

KVKK m. 5/2/c, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Şans oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığımız sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, www.millipiyangoonline.com üye olur iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kazanan bilet ve kuponlara ilişkin ödemelerin yapılması, kişisel veri güvenliğini sağlama amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

KVKK m. 5/2/ç, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Uyuşmazlık durumlarında mahkemeler ve arabulucular nezdinde haklarımızın korunması, gerekli bilgi ve belgelerin sunulması, kamu kurum ve kuruluşlarından bu kapsamda gelen taleplerin cevaplanması

KVKK m. 5/2/e, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Üye istatistiklerinin oluşturulması, çağrı merkezimiz aracılığı ile talep ve şikayetlerinizin alınması, talep ve şikayetleriniz kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılması, Sisal Şans üyelerinin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile düzenli olarak üyelerin hesabına yetkisiz girişim olup olmadığının kontrolü, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarının gerçekleştirilmesi

KVKK m. 5/2/f, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verilerinizin işlenmesi için KVKK kapsamında açık rızanıza başvurduğumuz durumlarda her zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız durumunda yukarı da açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri sona erecek ve işlemeye konu kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir. Açık rızanızı geri almak için www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

4.     Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amacı ve Aktarım Yapılan Alıcı Grupları

Kişisel verileriniz KVKK m.8 ve m.9’a uygun olarak, yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari önlemler alınarak aktarılmaktadır. Sisal Şans olarak olarak kişisel verilerinizi aktarım amaçlarımızı ve aktarım yapılan alıcı gruplarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kişisel Veri Aktarılma Amacı

Kişisel Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Grupları

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango İdaresi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçlar Araştırma Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi ve belge taleplerin karşılanması, Şans oyunlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile mali suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, kazanan kupon ve bilet ödemelerinin yapılması

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sisal Şans olarak mevcut iş akışlarımızın iyileştirilmesi ve sürekli güncellenmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Topluluk şirketlerinin iç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlere uyum, topluluk şirketi nezdindeki risklerin bertaraf edilmesi, finansal raporlamaların düzenlenmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi

Topluluk Şirketleri

Hizmetlerimizin sunulmasını sağlamak amacıyla teknik destek alınması, kupon ve bilet ödemelerinin yapılması, üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, çağrı merkezimiz aracılığı ile ilettiğiniz talep ve şikayetlerinize cevap verilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, www.millipiyangoonline.com işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması, kişiselleştirilmiş ve tercihlerinize uygun pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek

Tedarikçi

Sisal Şans olarak tabi olduğumuz mevzuatlardan kaynaklı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetleri kapsamında ilgili kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması , Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığımız sözleşme kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri

5.     Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Sisal Şans tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’den kaynaklı haklarınızı her zaman kullanabilirisiniz. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı www.millipiyangoonline.com internet sitemizde yer alan Bilgi Edinme Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilir ve bu formda yer alan iletişim adreslerimize KVKK m. 11’den kaynaklı taleplerinizi iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi

Adres; İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, N0:162/4 Şişli/İstanbul

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin